Društvo

Edukacija Komunalne policije za vanredne situacije

| 21:12:2017 | 18:50:45

Zajedničkom inicijativom Direktorata za vanredne situacije (DVS)-Područna jedinica Bar i Komunalne policije Bar, realizovana je edukacija službenika i namještenika Komunalne policije Bar za vanredne situacije.
 
Sastanku su prisustvovali svi službenici Direktorata za vanredne situacije-Područna jedinica Bar i Komunalne policije Bar.
 
Načelnica PJ Bar, mr.Pera Pavlica-Dragišić pripremila je i realizovala adekvatnu Prezentaciju tokom koje su prikazana i dva edukativna tematska filma. Tokom Prezentacije prisutni su se upoznali sa nadležnostima i ulogom DVS i njegovim dosadašnjim aktivnostima, sa aktivnostima PJ Bar, sa rizicima koji mogu zadesiti opštinu Bar i dosadašnjim nepogodana i nesrećama posljednjih godina, kao i spasilačkim akcijama.
 
Kroz adekvatne informativne slajdove i originalne fotografije, pripadnicima Komunalne policije prikazane su neke od aktivnosti PJ Bar na planu izrade planske dokumentacije u GIS sistemu, edukacija po osnovnim školama za postupanje u slučaju vanrednih situacija s naglaskom na zemljotres, učešće na međunarodnim vježbama sa dominantnim scenarijima koji mogu zadesiti i područje barske opštine,saradnja sa susjednim opštinama i šire, kao i druge aktivnosti od značaja za buduću saradnju.
 
“Poseban akcenat u Prezentaciji dat je na vidove moguće saradnje i angažovanje pripadnika Komunalne policije u vanrednim situacijama koje mogu zadesiti područje barske opštine. Uz podsjećanje na poplave na Skadarskom jezeru 2010. i 2011, vanredno stanje 2012. godine kada su prijezerski dijelovi barske opštine skoro mjesec dana bili okovani snježnim nanosima i ledom, brojne ekstremne vremenske nepogode kao što je bile nevrijeme u januaru ove godine i požari u toku proteklog ljeta, pripadnici Komunalne policije su upoznati sa obavezama shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju, kako predsjednika Opštine i Tima za zaštitu i spašavanje opštine Bar, tako i svih subjekata zaštite i spašavanja, s naglaskom na obaveze rukovodioca/upravnika/direktora i drugih lica u svakoj ustanovi, instituciji, preduzeću, organu...”, kaže se u saopštenju Direktorata za vanredne situacije.

 
Komunalna policija ima veliki broj nadležnosti koje bi se u vanrednim situacijama samo povećale i usložile, a Direktorat za vanredne situacije i Opština računaju na sve ljudske i materijalne resurse Opštine.
 
Načelnik Komunalne policije Stevo Pejović izrazio je zadovoljstvo zbog predmetne edukacije i potvrdio značajan broj zajedničkih aktivnosti u vanrednim situacijama.
 
Komunalni inspektor Jelena Vučeraković je naglasila da je ovakav vid edukacije potreban svima, a posebno Službi komunalne policije, koja direktno i svakodnevno pomaže ljudima.
 
“Stoga je saradnja između Komunalne policije i Područne jedinice Bar Direktorata za vanredne situacije jako važna, jer je problematika osnovne djelatnosti srodna. Sličnu edukaciju potrebno je vršiti redovno i povremeno, kako bi svi bili spremniji za složene situacije kao što su prirodne i druge nesreće i nepogode”, kazala je Vučeraković.
 
Komunalni policajac Slađana Mitrović podsjetila je na značaj pomoći Komunalne policije za vrijeme velikih požara tokom protekle ljetnje sezene, posebno na planu regulisanja saobraćaja, kada su pripadnici Komunale policije danonoćno pomagali Službi zaštite i drugim nadležnim učesnicima na gašenju požara.