Društvo

Boris Mijović novi direktor Doma učenika

by Vjera Knežević Vučićević | 22:12:2017 | 11:52:32

Novi direktor Doma učenika “Dušan Marović” je doktor ekonomskih nauka Boris Mijović. 
 
Mijović je na tu poziciju izabran na predlog ministra prosvjete Damira Šehovića. Procijenjeno je da Mijovića za čelnu funkciju Doma učenika preporučuje dosadašnji radni angažman i iskustvo, jer je “ustanovi osnovanoj 1959. godine, potreban ozbiljan i profesionalan rukovodeći kadar koji će je podići na nivo koji zaslužuje, a njenim korisnicima obezbijediti adekvantne uslove smještaja i boravka”.

 
Boris Mijović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine, magistarsku tezu odbranio je 2008, a zvanje doktora ekonomskih nauka stekao je 2010. godine.