Društvo

Rasprava o budžetu prekinuta, nastavak 27. decembra

by VIJESTI | 23:12:2017 | 11:30:58

Prvog dana 21. sjednice Skupštine opštine (SO) Bar, ni nakon višečasovne rasprave nije izglasan budžet za 2018. planiran na 20,11 miliona eura, kapitalni dio 8,11, tekući 10,469.940, te otplata duga 1,53 miliona eura.
 
Sjednica je prekinuta u 19 sati i biće nastavljena  27. decembra.
 
Odbornici opozicije su u više istupa odbacivali ocjene predlagača da je ovo "razvojni i ostvarljiv" budžet,  kvalifikujući ga kao tipičan izborni budžet, pa čak prema riječima Dejana Đurovića (DF)  kao "raskubanje, što bi rekli u Crmnici".  

 

Nevenka Čučković, sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomiju, kazala je da će prihodi tekućeg budžeta biti "od sopstvenih prihoda Opštine i od državnih ustupljenih Opštini".
 
Vido Dabanović, sekretar Sekretarijata za investicije, imovinu i zastupanje, istakao je da je kapitalni budžet veći za 60 posto od prošlogodišnjeg,  "a potrošnja je smanjena za 18 posto".
 
Po osnovu legalizacije bespravno podignutih objekata, u kasu treba da se slije 2,61 milion eura, a taj novac potom treba da bude investiran u komunalno opremanje i infrastrukturu. Planirani su izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica u Ilinu, turističkom kompleksu Pečurice , Topolici II i Topolici IV, puteva Sutorman i Pečurice, Gluhi do-Brčeli, Gorana, Mikulići, te izgradnja mosta na Topolici "Zona A" i nadvožnjaka Topolica-Bjeliši.
 
Za javnu rasvjetu i vodosnabdijevanje opredijeljeno je 770.000 eura, a vodovodna mreža biće građena u Zaljevu, Svetom Ivanu, Marelici, Velikom Pijesku, Bjelišima, Mandarićima, Šušanju, Topolici i Polju.
 

Oko pola miliona eura planirano je za izgradnju objekta za djecu sa posebnim potrebama, azil za napuštene životinje, "balon" sale za sport i atletsku stazu i rekonstrukciju objekata u mjesnim zajednicama. Uređenje prostora - table sa imenima naziva ulica, fasade i odvodi atmosferske kanalizacije, treba da košta 230.000 eura.
 
 Za troškove projektne i planske dokumentacije planirano je 730.000 eura, što obuhvata izradu projekata vodosnabdijevanja priobalja Skadarskog jezera, rekonstrukcije puta preko Sutormana, puteva i saobraćajnica u Gluhom Dolu do Sotonića, dijelu oko bolnice, Topolice III i Pečurica, te kanalizacione mreže u MZ Bar III, Bar IV i Bar V, Mišićima, Polju i Bjelišima III. Pod istom stavkom vode s e i izrade projekata trga, biciklističke staze i planskih dokumenata Pješačac, Raduš, Godinje, Pristan, Krnjice, Murići.
 
Za investiciono održavanje infrastrukture po programu MZ planirano je 1.55 miliona eura –za asfaltiranje, probijanje i poptavku puteva i vodotoka u Crmnici, Mrkojevićima, Spiču, Šušanju, Starom Baru, Bar I, II, III, IV, V, Šestanima i Krajini.
 
Realizacija svih ovih projekata, rečeno je, zavisi od priliva novca od legalizacije objekata sa prostora pojedinih mjesnih zajednica.
 
Goran Pejović Gula (DF) je pitao šta se radi da bi se riješio sezonski saobraćajni kolaps od Kufina do Bara.
 
Osman Subašić (SDP) je rekao da operativni budžet iznosi 12 milona eura, "a to nije gradnja, pa kad ga podijelimo na 43.000 građana, svako će morati da izdvoji za opštinu po 279 eura". 
 
"Mi godinama prelivamo obaveze iz kapitalnog budžeta na operativni. Garantujem da u kapitalnom dijelu 2,6 miliona eura neće biti ostvareni, jer mi nemamo još odluku. Kako držimo skupštinu dva-tri puta godišnje, ta odluka dolazi na dnevni red u novembru a mi hoćemo milione od komunalija, a kako ako se ne zaključe ugovori na deset godina sa rokom otplate. Ovih 60 zahtjeva za legalizaciju koji su do sada, to je  skoro sto posto običan narod, a ovi što imaju po hiljadu kvadrata, ne pada im na pamet da se jave da legalizuju divlju gradnju", rekao je Subašić.
 

Predsjednik Opštine Zoran Srzentić je rekao da je u Baru ostvarenje budžeta na današnji dan 90 posto iako nije bilo zakonske osnovu za legalizaciju, "a do kraja godine ići ćemo još".
 
"Mnogo se i opravdano priča o gužvama u Sutomoru i Šušanju iako je to samo 30 dana, napravili smo elaborat, vidjeli frekvenciju i najveća gužva u jutarnjim satima, a gužva od Petrovca je najveća uveče od 23-01:00 i to u avgustu. Pasarela jeste najjeftinije, ali i najneefikasnije rješenje jer mora biti visoka preko pet metara pod vrlo nepovoljnim uglom penjanja, a da li će neko ljeti na plus 40 stepeni da se penje na pet metara, naročito stare osobe, sa svim plažnim mobilijarom?  Pri tome, moramo ostaviti pješački prelaz na asfaltu za invalide. Podvožnjak je najefikasnije, ali i najskuplje rješenje", rekao je Srzentić.
 
"Odustalo se od 15 miliona vrijednog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, što je opozicija stalno predlagala, pa nas interesuje da li je to zato što je vlast konačno poslušala opoziciju, ili zato što je stari ministar MORT-a sada prešao na funkciju potpredsjednika Skupštine Crne Gore sa koje nema mogućnost da pritiska vlast u Baru?", pitao je Aleksandar Rakočević (Ujedinjena Crna Gora).
 

Predstavnik NVO sektora Miodrag Banović predložio je pored ostalog da se sredstva za NVO od igara na sreću umjesto na Ministarstvo finansija budu dijeljena direktno na opštine "shodno procentu učešća" i potom dijele na lokalnom nivou.
 
"Za Bar bi to bilo oko350.000 eura, imajući u vidu ovogodišnju sumu koja je diljeljena po ovom osnovu. Treba da se pokrene inicijativa za gradnju otvorenog i zatvorenog bazena sa skakaonicom, i da se postavljanjem odgovarajućih zidova u moru ispred naših plaža one sačuvaju od erozija", rekao je Banović.