Društvo

Osnovana NVO Biram Bar

by Vjera Knežević Vučićević, photo by Sergej Zabijako | 24:12:2017 | 21:19:46

Pred nekoliko stotina Barana sinoć je u hotelu "Sea Fort" u Sutomoru promovisano osnivanje NVO "Biram Bar". Ambiciozni planovi sa ciljem sveobuhvatnog razvoja grada kojeg vole i u čije potencijale vjeruju, okupili su šest osnivača organizacije - Amira Arabelovića, Dejana Rešetara, Irinu Dabović, Vladimira Lekića, Steva Novakovića i Dražena Kalezića.
 
To što je rođeni Baranin, prvenstveno je uticalo na Amira Arabelovića da bude jedan od pokretača inicijative za formiranje nove NVO.
 
“Želim da uskladim svoje aktivnosti sa univerzalnim vrijednostima i da ih posmatram sa stanovišta vječnosti, a ne tekućeg momenta. Želim da stvaram nova prijateljstva na zajedničkim osnovama koja će dobrinijeti poboljšanju kvaliteta života svih u Baru, da se moj kritički stav čuje kada je u pitanju kultura kojoj pripadam. Želim da obracimo loše i nekorisno, a prigrlimo dobro i korisno. Želim veću demokratičnost u odnosima sa kako sugrađanima, tako i sa polugama vlasti. Želim da budemo grupa koja će vršiti pozitivni pritisak na strukture odlučivanja u našem gradu”, nadahnuto je u pozdravnom obraćanju govorio Arabelović. Podvukao je i da "želi političare koji razgovaraju sa građanima i slušaju građane".

 
Irina Dabović je objasnila da su osnivači novoformirane NVO grupa prijatelja i sugrađana koji vole Bar, a spojila ih je "vizija ljepšeg i boljeg Bara, ogromna pojedinačna energija, ali i volja  i odlučnost da predano rade na ostvarivanju postavljenih ciljeva".
 
“U ovo smo ušli ubijeđeni da je Baru neophodan građanski duh, zajednička energija i Barana i Baranki usmjerena na stvaranje boljeg i ljepšeg mjesta za život. Zaslužujemo mjesto duha i energija koje neće biti opterećeno stegama i podjelama koje nameću politika, religija, nacija, pol...”, istakla je Dabović, uz podsjećanje da "ovo predivno parče zemlje koje se zove Bar nijesmo samo naslijedili od svojih predaka, nego u još značajnojoj mjeri pozajmili od svoje djece i potomaka".

 
“Stoga imamo obavezu da grad Bar koji njima ostavljamo, bude bolji, sigurniji, bezbjedniji, pravedniji, urbaniji, kultivisaniji od ovoga u kome sada živimo”, naglasila je Dabović. Govoreći o planovima obećala je da će članovi ovog udruženja sabirati i usmjeravati konstruktivne ideje, te da će se zalagati da mladima isključivo stručne sposobnosti i kvalifikacije budu preporuka i uslov za dobijanje posla. Vrijedno će raditi, navela je Dabović i na pokretanju novih privrednih aktivnosti i otvaranju novih radnih mjesta, ali i da prirodni resursi kojima Bar obiluje, ostanu i za buduće generacije.
 
Dugogodišnji gradonačelnik Bara, osoba koja je ostavila trajni pečat u njegovom razvoju i pozicioniranju je Čedomir Ratković. Podržavajući formiranje udruženja "Biram Bar" osnivačima, ali i svim ljubiteljima Bara, poručio da "moraju misliti i djelovati jednako, u istom pravcu- u korist Bara, rukovodeći se novim idejama i rješenjama".

 
“Ne smijete gledati isključivo šta od Bara možete dobiti. Moja porodica i ja se nijesmo obogatili, ali smo postali bogati jer smo ostali "na glasu". A dobar glas se sa ponosom nosi”, istakao je Ratković, podsjećajući na mnoge ideje koje su pokrenute i realizovane za vrijeme njegovog mandata.
 
“Arhitektonski potencijali Bara, nažalost, nijesu iskorišćeni. Kao direktor "Izbora" od 1963, imao sam spremne projekte Robne kuće pa smo 1980. godine počeli sa njenom gradnjom. Aplicirao sam za ‘sredstva solidarnosti’, dobio 12 miliona ondašnjih dolara, angažovao najbolje stručnjake i projektante, uz čiju podršku je napravljeno zdanje od 9.200 kvadrata, koje je u tom momentu zapošljavalo 220 ljudi”, podsjetio je nekadašnji gradonačelnik Bara.
 
Jedan od osnivača nove NVO energični Dejan Rešetar, naglasio je da "Bar danas i sjutra više nego ikada, treba da ima novu platformu, novi talas energije".

 
“Trebaju nam novi ljudi neopterećeni politikom koji mogu da pokrenu nove projekte i ideje i da ih realizuju u postavljenim rokovima. Baru trebaju novi menadžeri u mnogim oblastima, ali i mladi ljudi koji do sada nijesu artikulisali smjer svog djelovanja. Treba nam i iskustvo starijih da od njih učimo. "Biram Bar" je više od ideje. To je dom svih nas koji želimo prosperitetan grad koji tehnološki prednjači u odnosu na ostatak države, grad prilagođen svojim žiteljima u kojem će mladi ostati da razvijaju svoje vještine i biznise”, kazao je Rešetar.
 
Ideju osnivanja NVO "Biram Bar" zdušno je podržao predsjednik Skupštine opštine Bar Radomir Novaković, izražavajući uvjerenje da "nijesmo dobili još jedan pokret koji će od svega najbolje znati da- kritikuje".
 
“Vjerujem čvrsto, poznajući ljudi koji su ovaj pokret osnovali, da će kada uoče i pred nas iznesu problem, odmah znati i kako da ga riješe. Okruženi smo ljudima, a ne glasačima. Svako od njih ima neki problem- kompleksan, emocionalan, problem koji je nastajao godinama. Svi zajedno moramo pokušati da ih riješimo. Od najvećih- kako do više radnih mjesta, kako sačuvati postojeća, kako izvršiti legalizaciju ili sačuvati Luku Bar, pa do najmanjih- kako izgraditi azil ili put za Mikuliće... za sve rješenja moramo pronalaziti zajedničkim naporima”, poručio je Novaković, uz napomenu da svi mi želimo iste stvari- snažnu ekonomiju koja će podići standard građana Bara, uslove koji će ljudima omogućiti da žive slobodno neopterećeni materijalnim problemima, sigurnost za porodice, djecu...

 
“Na kraju, ali ne posljednje- želimo snažnu Crnu Goru okrenutu ka budućnosti, a ne zagledanu u prošlost. Jednostavno je ispuniti brojne želje. Moramo ponovo da počnemo govoriti ono što mislimo i promovisati ono u šta vjerujemo. Isključivo na taj način  postaćemo istinski vizionari sa jasnim željama šta tražimo prvenstveno od sebe, pa od grada i države”, kazao je Novaković, poručujući osnivačima najmlađe NVO u Baru da "moraju biti precizni kada građanima govore o željama vezanim za Bar- objasniti im šta to zaista znači i koju cijenu moraju da plate, ne govoreći im pri tom isključivo ono što žele da čuju, već istinu, ma kakva ona bila".
 
Svečanost povodom osnivanja NVO "Biram Bar" muzikom je oplemenio mladi, talentovani gitarista i vokalni solista Nemanja Bogićević.