Društvo

SO Bar: Usvojen Budžet za 2018. godinu

by Nemanja Janković | 27:12:2017 | 16:43:30

U nastavku XXI sjednice lokalnog parlamenta, nakon drugog kruga diskusije i postavljenih pitanja i odgovora, odbornici su sa 19 glasova za i 9 protiv usvojili Prijedlog odluke o Budžetu Opštine Bar za 2018. godinu.
 
Zasijedanje je započelo proceduralnom primjedbom od strane opozicionih odbornika koja su se ticala četiri podnešena amandmana. Snežana Jonica je smatrala da je Odbor za statute i propise morao da se izjasni o amandmanima prije prelaska na drugi krug rasprave. Dejan Đurović se takođe složio sa takvom ocijenom, a Osman Subašić je istakao da po njegovoj ocijeni nije završen prvi krug diskusije o ovoj tački dnevnog reda, istovremeno, između ostalog, tražeći odgovore na ranije postavljena pitanja vezana za to ko su najveći dužnici poreza na nepokretnosti Opštini Bar.

 
Predsjednik SO Bar, Radomir Novaković se pozvao na poslovnik o radu Skupštine, 21. član u kojem je propisano da ako se Odbori ne izjasne o amandmanima, i ne bude bilo izvještaja, da Skupština po pravilu ne može da odlučuje o pitanjima o kojima nema mišljenje nadležnog radnog tijela, osim ako se na sjednici drugačije ne odluči, tako da se Skupština može izjasniti o tome da odlučuje o navedenom prijedlogu bez mišljenja nadležnog odbora, naglašavajući da se na prethodnom zasijedanju Skupština tako i izjasnila.
 
Na obrazloženje Novakovića nadovezala se i Branka Nikezić koja je između ostalog istakla da su i oni sami imali dilemu zbog čega nije bilo zasijedanja Odbora za statut i propise, kao i Odbora za finansije, uz napomenu da je bilo i dosta promjena u odborničkim klubovima u odnosu na ranija zasijedanja, tvrdeći da bi konačan epilog glasanja na Odborima svakako bio tri prema jedan.

 
“Mi smo se i izjasnili da nećemo čekati mišljenje odbora na prethodnom zasijedanju, a sve u skladu sa Poslovnikom i nama je dovoljno to što je Ministartstvo finansija dalo saglasnost na ovu odluku“, zaključila je Nikezić.
 
Nakon drugog kruga diskusije odbornica Snežana Jonica je istakla da je Ministarstvo dalo mišljenje na nacrt odluke, a odbornik Dejan Đurović je još jednom postavio pitanje vezano za devet miliona eura od Maljevika koji su pravosnažnom odlukom pripala Opštini Bar.
 
Pešo Glavanović je istakao svoje zadovoljstvo prijedlogom Budžeta, i napomenuo da će dobar dio iz kapitalnog dijela biti predviđen za razvojne projekte MZ “Šušanj” u koju se, po njegovoj ocjeni i do sada dosta uložilo. Sa takvim stavom se složio i Marko Brnjada, još jednom naglašavajući da je predloženi Budžet razvojni, i da će od njega koristi imati svi stanovnici Bara, posebno napominjući važnost projekata koji su započeti, urađeni i predviđeni da budu završeni u narednoj godini u Sutomoru.

 
Odbornik Savo Vujošević je rekao da se “Mapet šou” sa nepoštovanjem zakona od većine u lokalnom parlamentu i dalje nastavlja, uz opasku da na brojna pitanja koja su postavljena na ranijim zasijedanjima ni opozicija ni javnost još uvijek nije dobila odgovore. Takođe, istakao je da je Nacrt Budžeta Ministarstvu finasija trebao da bude dostavljen 1. novembra, a da je to urađeno 10. decembra, uz tvrdnju, da je zbog određenih stavki trebao biti urađen rebalans Budžeta. Radomir Novaković je u svom izlaganju rekao da je Budžet dobar, a da je na odbornicima da ga konkretnim prijedlozima učine još bolji. Po njegovoj ocijeni, velika stavka su transferi privrednim društvima, uz apel svim direktorima da bi se uštedom od samo deset odsto moglo obezbijediti 260.000 eura koji su dovoljni za izuzetno opremljen vrtić u Baru. Naglasio je da oni kao izabrani predstavnici naroda treba da pomognu građanima da prihod od legalizacije ne vide kao namet, već da se u saradnji sa nadležnim službama svima omogući lakša procedura oko legalizacije objekata. On je kazao da je u cilju još bolje informisanosti Baru potrebna televizija, kao da je i prioritet izgradnja zatvorenog bazena, na kojem će on lično nastaviti da insistira. Nakon odgovora od strane nadležnih sekretara, a prije glasanja, predsjednik Opštine Bar Dr Zoran Srzentić se još jednom osvrnuo na prijedlog Budžeta za 2018.godinu ističući da smatra da je razvojan i zahtjevan, posebno ističući činjenicu da je Budžet za 2017. godinu realizovan u iznosu od preko 91 posto...

 
“Mi smatramo da je na službama u Opštini da se ovaj Budžet realizuje. Činjenica da je kapitalni Budžet veći za 63 odsto, a da je rashodni dio smanjen za nekih 300.000 eura dovoljno govori o Budžetu. Što se tiče Budžeta za 2017. godinu, on je realizovan u iznosu od preko 91 odsto, i potpuno su prihodna i rashodna strana izbalansirane, tako da možemo reći da će do kraja godine on biti i veći. Iako nam zakon nije dozvolio da određena sredstva koja su bila planirana ovim Budžetom, a to je komunalna naknada i jedan dio legalizacije, koji su se nalazili u Budžetu, nisu realizovana, ali smo mi ovaj Budžet realizovali u dijelu preko 90 odsto, što je uspjeh, i nije bio neophodan rebalans”, naglasio je između ostalog Srzentić.
 
U nastavku zasijedanja su usvojene još tri tačke dnevnog reda: Odluku o donošenju Plana postavljanja privremnih objekata za period 2018. godinu, Program rada Skupštine opštine Bar za 2018. godinu i Odluku o izmjenama Odluke o zaradama zaposlenih u Opštini Bar.
 
XXI sjednica će biti nastavljena nakon novogodišnjih praznika.