Društvo

Otpočeli radovi na sanaciji gata

| 22:01:2018 | 11:00:52

Otpočeli su pripremni radovi za sanaciju i ojačanje konstrukcije na južnoj obali gata 1 koji pripada kompaniji Port of Adria, a vrijednost investicije je 2,1 milion eura. Radovi će trajati 17 mjeseci, a izvođači su kompanije “Aqua Mont Service” iz Beograda i “Aqua Mont” iz Herceg Novog.
 
“Odmah nakon dobijanja građevinske dozvole koju je izdalo Ministarstvo turizma i održivog razvoja, ‘Port of Adria’ je objavila međunarodni tender u skladu sa važećom regulativom, kako bi odabrali kvalifikovanog izvođača za izvršenje definisanih radova. Od osam zainteresovanih kompanija, njih pet je prošlo pretkvalifikacionu fazu. Pregovarali smo sa tri kvalifikovana ponuđača koji su dostavili ponude. Zadovoljni smo kvalitetom izabranog izvođača i rokovima za završetak, pogotovo što će radovi biti organizovani na način da ne ugroze redovno poslovanje kompanije”, izjavio je Sedat Kara, izvršni direktor “Port of Adria AD”.

 
“Sanacija obalnog zida je posljednja aktivnost iz obaveznog investicionog programa koji je novi većinski vlasnik ‘Global Ports Holding’ sproveo u ‘Port of Adria AD’. Podsjetimo, ‘Global Ports’ je u potpunosti izvršio obaveze iz socijalnog programa u ukupnom iznosu od 6,5 miliona eura. Za planirane investicije do sada je izdvojeno 11,5 miliona eura. Zahvaljujući realizovanim investicijama, produktivnost kontejnerskog pretovara utrostručena je u odnosu na period prije privatizacije. Naime, u prethodnom periodu, sa opremom kojom je raspolagala, Kompanija je bila u mogućnosti da za sat vremena pretovari 17-18 kontejnera, dok sada može 50, što je blizu kapaciteta koje imaju konkurentne luke u regionu. Sanacija obalnog zida neće uticati na produktivnost kompanije, ali predstavlja važno ulaganje u infrastrukturu, kaže se u saopštenju "Port od Adria" dostavljenom medijima.