Društvo

Sastanak sa izvođačima infrastrukturnih radova

| 24:01:2018 | 19:13:20

Predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić je sa svojim saradnicima održao radni sastanak sa menadžmentom MPP “Jedinstvo” iz Sevojna, izvođača radova na projektu vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali Faza III, stručnog nadzora na projektu “Dahlem” i predstavnicima Vodakoma.
 
Svi učesnici sastanka su se usaglasili da je potrebno dodatno intenzivirati aktivnosti kako bi se započeti radovi završili u dogovorenom roku. 
 
Tema sastanka bila je skrining dosadašnjih aktivnosti na realizaciji projekta, i utvrđivanje dinamike preostalih radova na asfaltiranju u užem gradskom jezgru, Sutomoru, Šušanju, Bjelišima i Polju. Na sastanku je dogovoren i dinamički plan završetka radova. U cilju završetka radova u što skorijem roku, na poslovima asfaltiranja biće angažovan još jedan podizvođač, a to je firma A.D. “Putevi” Užice.

 
“Predsjednik Opštine dr Zoran Srzentić je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa svim stranama koje su uključene u realizaciju ovog projekta, navodeći da se radi o projektu koji je jedan od najznačajnih infrastrukturnih projekata do sada sa aspekta kvalitetnog rješavanja pitanja vodosnabijevanja, ali i sa aspekta unapređenja zaštite životne sredine. On je istakao da očekuje da će preostali radovi u okviru Faze III biti završeni u dogovorenom roku, kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje saobraćaja na najfrekventnijim dionicama”, kaže se u saopštenju iz kabineta predsjednika Opštine.