Društvo

Javni konkurs za finansiranje sportskih klubova

by Ivanka Leković | 26:01:2018 | 12:06:40

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Bar raspisao je javni konkurs za raspodjelu sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih klubova.

Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta Opštine Bar za 2018. godinu, a pravo učešća imaju sportski klubovi koji najmanje dvije godine imaju sjedište na teritoriji opštine Bar, koji su dostavili program rada i finansijski izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava iz Budžeta Opštine. Neophodno je da učestvuju u redovnom sistemu takmičenja, da angažuju bar jednog stručnjaka kvalifikovanog za rad u sportu i da im žiro račun nije blokiran.

Sportski klub, ispunjavanje uslova dokazuje dostavljanjem Rješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz nadležnog organa uprave, Potvrde iz organa lokalne uprave nadležnog za sport da je sportski klub dostavio program rada za tekuću godinu, Finansijskog izvještaja o odobrenim i realizovanim sredstvima iz budžeta Opštine Bar za prethodnu godinu, Potvrde matičnog saveza da učestvuje u redovnom sistemu takmičenja, Potvrde kluba o angažovanju stručnjaka sa kopijom licence i Potvrde od banke u kojoj klub ima otvoren žiro račun da nije u blokadi.

Uz to, bodovaće se i masovnost, rang takmičenja i broj takmičarskih liga, ostvareni uspjeh u takmičarskoj sezoni, ravnopravno učešće muškaraca i žena, organizacija i suorganizacija državnih i međunarodnih takmičenja, broj reprezentativaca u sezoni, broj godina postojanja kluba...

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Prijava na Konkurs se podnosi na propisanom obrascu organa lokalne uprave nadležnog za sport - Sekretarijata za društvene djelatnosti, na kojem je navedena potrebna dokumentacija.

Obrazac prijave se može preuzeti na web sajtu Opštine i na šalterima Građanskog biroa Opštine. Prijave se podnose na adresu: Opština Bar - Sekretarijat za društvene djelatnosti, Bulevar revolucije br. 1, sa naznakom: za konkurs za raspodjelu sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih klubova za 2018 godinu  ili na šalterima Građanskog biroa Opštine.