Društvo

Vlada daje 275.000 eura za uništavanje surlaša

| 26:01:2018 | 13:09:30

Vlada Crne Gore je na sjednici usvojila Informaciju o obezbjeđivanju 275.000 eura za sprovođenje fitosanitarnih mjera radi suzbijanja i uništavanja crvenog palminog surlaša i za saniranje štete nastale njegovim djelovanjem.
 
Vlada je saglasna da se ova sredstva, u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, za realizaciju Posebnog Akcionog plana za sprovođenje fitosanitarnih mjera, radi suzbijanja surlaša sa planom revitalizacije i sanacije šteta nastalih njegovim djelovanjem.
 
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove imaju obavezu da u roku od 15 dana donesu Posebni Akcioni plan za sprovođenje fitosanitarnih mjera.
 
Uz to, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove moraće polugodišnje da izvještavaju Vladu o realizaciji aktivnosti iz Posebnog Akcionog plana.
 
U obrazloženju predloga zaključaka navodi se da je od 2012. godine, kada je evidentiran prvi slučaj surlaša u Ulcinju, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, preduzela hitne mjere radi uništavanja napadnutih palmi.
 
U te svrhe do sada je uloženo 89,7 hiljada eura. Prema podacima Uprave, od 2012. do 2017. u primorskim opštinama napadnuta je i uništena 561 palma.
 
Najviše napadnutih palmi do sada je u budvanskoj opštini 159, zatim ulcinjskoj 116, hercegnovskoj 106, barskoj 76, tivatskoj 61 i na kraju Kotor, u kome su “stradale” 43 palme.