Društvo

Klizište ugrozilo saobraćajnicu i srušilo bor

by Ivanka Leković | 30:01:2018 | 13:01:33

Sinoć se ispod magistrale u dijelu Zelenog pojasa pokrenulo klizište koje je uzrokovalo pad bora i oštećenja kolovoza.
 
Na magistralni put koji od Šušanja vodi ka Sutomoru, pao je bor, koji su ubrzo otklonili vatrogasci. Na lice mjesta izašli su komunalni inspektori i glavni republički inspektor za puteve Ednan Abdić.
 
Načelnik Komunalne policije, Stevo Pejović, kazao je Radio Baru i Bar Infu da se na tom mjestu gradi hotel, na katastarskoj parceli br. 3464/3 KO Novi Bar, te da je investitor “Sky Development” doo Bar.

 
Inspektori su još u novembru, po prijavi građana, vršili nadzor ovog gradilišta.
 
“Izvođač radova doo ‘Rašketić’ iz Bara dostavio je na uvid rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, kojim je pomenutom investitoru u maju 2017. godine izdata građevinska dozvola za objekat -hotel. Izvođač je dostavio na uvid i glavni projekat i projekat konstrukcije. Kako se radi o objektu za koji  je izdata građevinska dozvola, Komunalna policija je dostavila inicijativu Upravi za inspekcijske poslove,  kao nadležnom organu za odlučivanje, odnosno postupanje po istoj, shodno čl. 43 Zakona o upravnom postupku”, kazao je Pejović.

 
On dodaje da je o svemu obaviješteno i JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
 
“Komunalna inspekcija će rješenjem zaustaviti radove dok glavni republički inspektor ne donese rješenje kojim će se naložiti šta je potrebno uraditi da se obezbijedi saobraćajnica”, zaključio je Pejović.
 
Jutros se na ovoj dionici vozilo naizmjenično, jednom kolovoznom trakom, a sada je saobraćaj normalizovan.