Društvo

VIDEO: Subvencije za poslodavce koji zaposle OSI

by Vesna Šoškić, kamera Adi Karađuzović, montaža Senad Sukalić | 30:01:2018 | 15:20:08

“Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (OSI) je dobar, ali njegova primjena još nije zaživjela. Osobe sa invaliditetom su i dalje diskriminisane, a broj OSI koje imaju posao manji je od utvrđenog zakonskog minimuma”- zaključeno je na okruglom stolu “Podsticajni programi za zapošljavanje OSI”, koji je organizovan u okviru projekta “Nama je stalo, mi djelujemo”.
 
Projekat sprovodi Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, u partnerstvu sa NVO “Adria”, a uz podršku Opštine Bar i Zavoda za zapošljavanje i finansijsku pomoć Evropske unije.

 
“Ovom prilikom pozivamo sve poslodavce da zaposle OSI, jer će pored finansijskih benefita, dobiti vrijednog i motivisanog radnika”, kazala je Adela Šabović iz Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.
 
U okviru projekta “Nama je stalo, mi djelujemo”, 20 osoba sa invaliditetom je prošlo obuku na računaru i seminare, kako bi stekli potrebne vještine za tržište rada.
 
“Tokom rada s njima uvjerili smo se da je riječ o posvećenim radnicima, koji nemaju barijera. Spremni su da budu dio tima i preuzmu sve potrebne akivnosti, možda baš u vašim kompanijama”, poručila je poslodavcima Vesna Jukić iz Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, koordinator projektog tima.
 
Poslodavci koji zaposle OSI od države dobijaju subvencije, čiji iznos zavisi od stepena invalidnosti radnika. Ako zaposle lice sa najmanje 50% invaliditeta, poslodavac dobija 75% isplaćene bruto zarade tokom perioda zaposlenosti. Za poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom manjim od 50%, subvencija u prvoj godini iznosi 75%, u drugoj 60%, a u trećoj i svakoj narednoj godini 50% od isplaćene zarade.
 
“Subvencije nisu zanemarljive. Koristim priliku da pozovem poslodavce da ih iskoriste, odvaže se i pruže priliku OSI da se dokažu, tako što će ih zaposliti. To mogu uraditi kroz vrlo jednostavnu proceduru u Birou rada Bar”, navela je Nataša Kovačević iz Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Bar.
 
Na okruglom stolu govorio je i Slavko Vučićević, koji ima 85% invalidnosti. Zaposlen je u Pošti Crne Gore, gdje je osim posla, dobio priliku i da napreduje, pa je danas direktor regionalnog centra. On je okupljenim na praktičan način predstavio benefite koje njegov poslodavac uživa.

 
“Ja mog poslodavca koštam 300 eura bruto mjesečno, jer 75% iznosa dobija iz Fonda za profesionalnu rehabilizaciju i zapošljvanje OSI. Pored toga, moj poslodavac je ostvario pravo na opremanje radnog mjesta za rad OSI, a ja sam dobio ličnog asistenta”, istako je Vučićević, predsjednik Udruženja paraplegičara Crne Gore za opštinu Bar.
 
Veselin Šćepanović, koji radi u kancelariji javnog izvršitelja, u okviru ovog projekta zaposlio je jednu osobu sa invaliditetom: “Sistem subvencija je organizovan na najboji mogući način. Isplate nikada ne kasne i sve funkcioniše kako treba, bez ikakvih problema.
 
Direktor NVO “Adria”, koja je partner na projektu, pojasnila je da pravo na ovakav način zaposlenja imaju sve OSI: “Poslodavci koji ne zaposle OSI, uplaćuju određenu svotu u Fond za rehabilitaciju i zapošljavanje OSI. Moja poruka je da ih zaposlite i da ne treba toga da se plašite”.
 
Iz Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj su poručili da nakon okruglog stola i ostalih aktivnosti, očekuju rast zaposlenosti OSI koje su učestvovale u projektu. “Radno angažovanje će povećati sposobnost OSI da poboljšaju kvalitet života i da istraže svoje mogućnost za samostalniji život”, poručila je Biljana Tvrdišić iz Centra.
 
U okviru projekta “Nama je stalo, mi djelujemo” realizuju se dvije kampanje: “Više znanja za više mogućnosti” i “Jednake šanse za rad”. Prva kampanja se odnosi na osobe sa invaliditetom, kako bi ih motivisala na sticanje novih znanja i rad na sebi, što sve treba da rezultira njihovom većom zapošljivosti.

Druga kampanja, “Jednake šanse za rad”, usmjerena je na poslodavce, koji su kroz kampanju još jednom dobili informacije o brojnim koristima koje država obezbjeđuje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
 
Dvadeset odabranih kandidata dobilo je priliku da pohađa seminare u cilju sticanja određenih vještina. Projektom su realizovana tri dvodnevna seminara sa temama: “Inkluzija i socijalna integracija osoba sa invaliditetom”, “Osobe sa invaliditetom kao aktivni građani-prava i odgovornosti” i “Socijalna zaštita osoba sa invaliditetom, podrška zajednice i drugi oblici podrške”. Pored ovoga, svi kandidati su prošli i jednomjesečnu obuku rada na računaru.
 
Projekat se finansira iz sredstava Evropske unije.