Društvo

Usvojena pravila Radio Bara i Bar Infa za predsjedničke izbore

| 05:02:2018 | 11:55:45

Savjet Radio Bara donio je, na osnovu Zakona o elektronskim medijima i Odluke o raspisivanju izbora za predsjednika Crne Gore, Pravila o medijskom predstavljanju na Radio Baru i Bar Infu tokom kampanje za izbore koji će biti održani 15. aprila 2018.
 
Svrha ovog Pravilnika je obezbjeđivanje istinitog, blagovremenog i nepristrasnog informisanja građana o svim fazama postupka i različitim stavovima tokom izborne kampanje, pod ravnopravnim uslovima za sve učesnike, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, Zakonom o medijima, Zakonom o izboru odbornika i poslanika, Pravilnikom o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama i Pravilnikom o programskim standardima u elektronskim medijima.
 
Kompletna pravila možete pročitati OVDJE.
 
Uzimajući u obzir da se način oglašavanja političkih subjekata na Bar Infu mijenja tokom izborne kampanje u odnosu na svakodnevno funkcionisanje sajta, ovdje donosimo izvode iz pravila koji se tiču sajta barinfo.me.
 
Za medijsku prezentaciju na Radio Baru i portalu Barinfo.me tokom predsjedničkih izbora zaduženi su isključivo centralni izborni štabovi.
 
Predsjednički kandidati imaju pravo na jedno saopštenje dnevno na web-sajtu Bar Info koje mora biti dostavljeno do 20:00.
 
Sva dnevna saopštenja će biti objavljena u okviru jednog teksta, sa neutralnom naslovnicom i oznakom “Predsjednički izbori 2018“, poređana po redosljedu prispijeća.
 
Predsjednički kandidati mogu zakupiti reklamni prostor na sajtu (plaćeni tekstovi, video materijal sa youtubea, banneri...) po CJENOVNIKU objavljenom u prilogu ovih pravila.
 
Kampanja predsjedničkog kandidata na Bar Infu počinje nakon zvaničnog potvrđivanja njegove kandidature.