Društvo

Završen projekat Nama je stalo, mi djelujemo

| 05:02:2018 | 19:45:03

U okviru projekta “Nama je stalo, mi djelujemo“ zaposlene su tri osobe sa invaliditetom (OSI), a organizatori će nastaviti da pregovaraju sa poslodavcima kako bi taj broj bio veći - poručeno je sa završne konferencije organizovane povodom kraja jednogodišnjeg projekta, koji je bio posvećen jačanju socijalne inkluzije i zaposlenosti OSI.
 
Mirjana Popović je jedna od 20 osoba sa invaliditetom koje su učestovale u programu, prolazeći jednomjesečni kurs računara i različite seminare, kako bi stekli znanja i vještine za posao.
 
“Podstakli su nas da drugačije razmišljamo o našem životu i razbijemo sopstvene predrasude koje imamo o nama. Mi jesmo osobe sa invaliditetom, ali možemo da radimo. Lijepo je znati da uvijek neko stoji uz nas”, poručila je Mirjana.
 
Projekat “Nama je stalo, mi djelujemo” sprovodi Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj u partnerstvu sa NVO “Adria“, a uz podršku Opštine Bar i Zavoda za zapošljavanje i finansijsku pomoć Evropske unije.

 
Direktor Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Slobodan Đonović naglasio je da projekat zauzima posebno mjesto u istoriji te institucije, koja postoji duže od 30 godina.
 
“Ovo nije projekat koji se bazirao samo na riječima. Ovo je projekat za konkretne ljude, sa ciljem da riješi njihove stvarne probleme kroz zaposlenje. Tokom projekta potvrdili smo ono što smo ranije znali, a to je da ovim licima njihov invaliditet nije prepreka za sticanje više znanja, niti prepreka za obavljanje radnih zadataka. Zapošljavanje OSI je ključ za njihovo socijalno uključivanje i to je put prave podrške za njihov samostalan i dostojanstven život”, zaključio je Đonović.
 
Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja poručili su da, iako država ulaže velike napore, praksa pokazuje da su OSI i dalje izložene društvenoj marginalizaciji.
 
“To dalje implicira da postoji jasna potreba za daljim osnaživanjem prvenstveno lica sa invaliditetom, a zatim kapaciteta institucija, njihovih resursa, kako bi se obezbjedilo puno učešće u društvenoj zajednici,“ saopštila je Marina Medojević koja je u ime Ministarstva učestvovala na konferenciji.
 
Partner na projektu – NVO „Adria“ je nevladina organizacija koja je prva počela da se bavi pitanjem zaposlenosti OSI u Baru i Ulcinju.
 
“Nadamo se da smo ovim projektom uspjeli da senzibilišemo sve aktere u društvu - poslodavce, javnu upravu i privredu da pruže šansu OSI i zaposle ih. Takođe, nadam se da smo uticali na OSI da promjene način razmišljanja i budu aktivniji u pronalaženju posla”, saopštila je direktorica NVO “Adria” Marta Anđelić.
 
Dvije osobe su zaposlene na administrativnim poslovima – u Centru za socijalni rad i u kancelariji javnog izvršitelja, dok je jedna od polaznica projekta zaposlena u krojačkoj radnji.
 
“Iz ličnog iskustva kao poslodavac mogu da kažem da nema razlike između OSI i drugih radnika, čak se OSI više ističu i trude u poslu. Zato svima mogu da preporučim da pruže šansu i zaposle OSI, jer poslodavci dobijaju vrijednog radnika, kao i finansijske benefite kroz subvencije države,“ naveo je Veselin Šćepanović iz kancelarije javnog izvršitelja.

 
Iz Centra za socijalni rad su poručili da je ovo samo formalni kraj projekta, te da će nastaviti da se trude kako bi i druge OSI dobile priliku za zaposlenje. Trenutno su, kako navode, u pregovorima sa više poslodavaca koji žele da zaposlene učesnike projekta „Nama je stalo, mi djelujemo“.
 
U okviru projekta „Nama je stalo, mi djelujemo“ realizovale su se dvije kampanje: “Više znanja za više mogućnosti“  i “Jednake šanse za rad“. Prva kampanja se odnosila se na osobe sa invaliditetom, kako bi ih motivisala na sticanje novih znanja i rada na sebi, što sve treba da rezultira njihovom većom zapošljivosti. Druga kampanja, „Jednake šanse za rad“, bila je usmjerena je na poslodavce, koji su kroz kampanju još jednom dobili informacije o brojnim koristima koje država obezbjeđuje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
 
Dvadeset odabranih kandidata dobilo je priliku da pohađa seminare u cilju sticanja određenih vještina. Projektom su realizovana tri dvodnevna seminara sa sledećim temama: Inkluzija i socijalna integracija osoba sa invaliditetom, Osobe sa invaliditetom kao aktivni građani-prava i odgovornosti i Socijalna zaštita osoba sa invaliditetom, podrška zajednice i drugi oblici podrške. Pored ovoga, svi kandidati su prošli i kroz jednomjesečnu obuku rada na računaru.
 
Projekat se finansirao iz sredstava Evropske unije.