Društvo

Utjeha iz tri dijela

by POBJEDA | 06:02:2018 | 12:12:43

Novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata predviđeno je donošenje petogodišnjeg programa postavljanja privremenih objekata u zoni morskog dobra, pa će se krajem ove i početkom iduće godine sprovesti tenderi za davanje u zakup kupališta na pet godina, kazali su Pobjedi iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
 
Do sada su se plaže izdavale na najviše tri godine, ali ima niz plaža sa istim zakupcima i dvije decenije, kao što je, na primjer, slučaj sa plažama Ploče, Lučice ili Utjeha.
 
Iz Morskog dobra su podsjetili da je plaža Utjeha, saglasno planu objekata privremenog karaktera, podijeljena na tri kupališta.
 
“Za dva kupališta, na osnovu sprovedenih tendera, a saglasno Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, ugovori su zaključeni od 2016. do 31. decembra 2018, nakon čega će se sprovesti tender za zakup kupališta na pet godina”, kažu iz Morskog dobra.
 
Dinamika raspisivanja tendera za kupališta uslovljena je isticanjem ugovora, a u najvećoj mjeri vezana je za period važenja Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra.