Društvo

Kočović: Barska plovidba redovno izmiruje sve obaveze

| 08:02:2018 | 16:35:05

“Barska plovidba AD Bar je kompanija koja je do sada redovno izmirivala svoje obaveze, kako prema zaposlenima, tako i prema domaćim i ino-partnerima”, kaže u saopštenju koje je medijima uputio capt. Ljubomir Kočović, predsjednik odbora direktora ovog preduzeća.
 
Polovinom januara 2018. godine oni su izvršili uplatu po osnovu kamate u iznosu od oko 474.000 američkih dolara, za kredit prema kineskoj Exim banci, uzet za kupovinu brodova ‘Bar’ i ‘Budva’. Kako su rekli iz Barske plovidbe, oba broda su konstantno komercijalno upošljena u saradnji sa kompanijom ‘Sea pioneer’ iz Londona sa kojom je do oktobra (za brod ‘Bar’), odnosno novembra (za brod ‘Budva’) tekuće godine sklopljen ugovor o vremenskom najmu, takozvani “timecharter”.
 
Prihodi Barske plovidbe AD se, u ovom momentu, najvećim dijelom ostvaruju od brodova ‘Bar’ i ‘Budva’, dok se jedan manji dio prihoda ostvaruje od izdavanja poslovnih prostora koji se nalaze u vlasništvu kompanije.
 
“U proteklih nekoliko mjeseci aktivnosti u kompaniji su najviše bile usmjerene na praćenje i analizu tržišta polovnih brodova, a sa ciljem pronalaženja i nabavke ferry broda koji bi svojim karakteristikama zadovoljio potrebe linije Bar-Bari. Nažalost, na tržištu polovnih brodova do sada nismo prepoznali adekvatan brod koji, svojom dužinom, gazom, kapacitetima i tehničkim uslovima, odgovara našim potrebama i koji se svojom cijenom uklapa u mogućnosti kompanije da iz sopstvenih sredstava i putem kredita obezbijedi finansiranje te nabavke”, rekao je Kočović.
 
Ukoliko se ne uspije pronaći adekvatan brod, kompanija će nastojati da u 2018. godini obezbijedi prevoz putnika i vozila na liniji Bar-Bari u saradnji sa nekim poslovnim partnerom.
 
“Prirodno je da prioritet za uspostavljanje ove linije tokom predstojeće sezone damo dosadašnjem poslovnom partneru iz Hrvatske, kompaniji ‘Jadrolinija’, pri tome nastojeći da postignemo bolje komercijalne uslove nego što je to bio slučaj prethodne godine. Naravno, otvoreni smo za sadanju i sa ostalim zainteresovanim stranama, koje bi eventualno bile spremne da ponude kvalitetnije uslove po Barsku plovidbu AD”, zaključuje capt. Ljubomir Kočović.