Društvo

Delegacija SO Bar u posjeti Domu zdravlja

| 09:02:2018 | 17:30:19

Predsjednik SO Bar Radomir Novaković, sekretar SO Bar mr Aleksandra Grabež i samostalni savjetnik u Službi za skupštinske poslove Marija Tošković Kaluđerović posjetili su danas JZU Dom zdravlja Bar.
 
Direktor Doma zdravlja Borislav Lalević sa saradnicima - dr Momirom Vukelić, mr Katarinom Malić, dr Snežanom Labović, dr Biljanom Masoničić i Sudanom Ramusovićem predstavio im je rad ove ustanove i svih njenih segmenata.

 
Povod sastanka, kako je Novaković istakao, bila je jučerašnja rasprava o Informaciji o stanju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj i dječijoj zaštiti u opštini Bar za 2016. godinu, u nastavku XXI sjednice Skupštine opštine Bar. “Vjerujem instituciji, vjerujem da ono što je prezentovano građanima Bara jeste tako, ali želim da vidim činjenično stanje, u kakvim uslovima je Dom zdravlja i da se uvjerim da li laboratorija radi u najboljim uslovima i da građani Bara ne moraju da brinu za ispravnost vode”, kazao je Novaković.
 
Lalević je rekao da je ovo, nakon osam godina, prva posjeta predstavnika lokalne samouprave ovoj instituciji primarnog nivoa zdravstvene zaštite koja zapošljava 170 radnika i kroz koju dnevno prođe dvije hiljade, a u sezoni i dvije i po hiljade pacijenata. On je predstavio rad ove ustanove u prošloj godini, istakavši da su gotovo sve organizacione jedinice uradile više pregleda nego što je planom Fonda zdravstva predviđeno. U prošloj godini, kako je kazao, ombudsmanu za prava pacijenata stiglo je samo sedam prigovora, od kojih se nijedan nije odnosio na stručnost u radu i medicinski tretman. U ovoj ustanovi, koja je među najboljima u Crnoj Gori, vrši se elektronsko zakazivanje pregleda, a počinje i implementacija elektronskog recepta. Iako je Bar turistička opština, svi strani pacijenti padaju na teret ove zdravstvene ustanove, bez ijednog eura uloženog sa strane u rad tzv. turističkih ambulanti.

 
Na sastanku je istaknuto i da je Skupština raspravljala o izvještaju iz 2016. godine, a da su 2017.  prevaziđeni mnogi problemi. “Sve što radimo, radimo iz svojih sredstava”, istakao je Lalević, dodavši da su u četiri godine odrađene tri akreditacije po najstrožijim evropskim standardima.
 
Dr Snežana Labović navela je da je Dom zdravlja Bar jedna od rijetkih zdravstvenih ustanova koja ima specijalistu higijene i da analizu vode radi za Bar, Tivat, Budvu i Ulcinj. Istakla je dobru saradnju sa barskim Vodovodom i ukazala na njihovu stručnu osposobljenost i odgovornost.
 
“Analize vode rade se u Domu zdravlja od 1970. godine”, kazala je dr Biljana Masoničić, šef Laboratorije sanitarne hemije, i dodala da je ova ustanova prošla drugi ciklus akreditacije kada je u pitanju oprema i laboratorija mikrobiologije.

 
Lalević je objasnio kako je prije nekoliko godina bilo riječi o tome da se u Baru formira Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama, što nije realizovano. Mišljenja je da bi Dnevni centar za djecu za posebnim potrebama i djecu sa autizmom trebalo da bude pri Domu zdravlja, ističući da je u Baru registrovano 1.067 djece sa posebnim potrebama. Potencirao je kako je alarmantno da se ništa nije uradilo i pored tolikog broja djece.
 
Novaković je zahvalio na dobijenim informacijama, istakavši da je siguran da “dok je Dom zdravlja u ovom sastavu i sa ovom željom za rad, nema brige za zdravlje građana”.
 
Posjeta je završena obilaskom laboratorija u Domu zdravlja.