Društvo

NVO Portet i projekat Čuvam se - čuvam te

by Silvija Vukelić | 20:02:2018 | 20:02:48

NVO Centar za istraživanje, edukaciju i psihološko savjetovanje “Portret" organizovao je seminar “Prevencija sindroma sagorijevanja kod stručnih lica koja rade sa OSI”, u sklopu projekta “Čuvam se –čuvam te”.
 
Ovaj projekat realizovan je uz podršku Ministarstva finansija, od sredstava sa konkursa igara na sreću, a imao je za cilj prepoznavanje i prevenciju simptoma profesionalnog stresa i tzv. burn out sindroma sagorijevanja kod stručnih radnika koje pružaju usluge osobama sa invaliditetom.
 
“Opšte je poznato da se sva stručna lica, a naročito oni koja se bave osobama sa invaliditetom, svakodnevno izlažu stresu i prekomjernom fizičkom i intelektualnom naporu. Sindrom sagorijevanja na radu (eng. burnout syndrom) karakterišu emocionalna iscrpljenost, depersonalizacija i nisko lično postignuće. Predstavlja prolongirani odgovor na hronične emocionalne i interpersonalne stresove koji su povezani sa radnim mjestom, a javlja se kod osoba koje obavljaju poslove vezane za rad i komunikaciju sa ljudima”, objasnila je psiholog Branka Ćalasan, koordinator projekta. Pored nje, program je vodila i dipl. psiholog Ivana Pejović.

 
Na seminaru su učestvovala stručna lica iz Doma Zdravlja Bar, Dnevnog centra Herceg Novi, resursnih centara iz Podgorice i Kotora, NVO Organizacija osoba oštećenog sluha i govora iz Nikšića.
 
Osim što svojim aktivnostima NVO Portret promoviše očuvanje mentalnog zdravlja, ukazuju i na značaj kulture i umjetnosti za svakog pojedinca. Tako su ovaj seminar koji je održan u prijatnom ambijentu vile “Rux de lux” muzički obojile mlade pijanistkinje Natalija Vujošević i Gorica Ćorić.