Društvo

VIDEO: Barska bolnica dio projekta Meladetect

by Vesna Šoškić, kamera i montaža Adi Karađuzović | 21:02:2018 | 15:54:31

Opšta bolnica u Baru dio je međunarodnog projekta "Meladetect" o ranom otkrivanju melanoma kože, sluznice i oka, koji je finansiran u okviru Interreg IPA programa EU.
 
Osim edukacije zdravstvenih radnika i građana, učešćem u ovom projektu barska bolnica dobiće vrijednu donaciju od 150.000 € i novu opremu za detekciju melanoma, u vrijednosti od 60.000 €, saopšteno je na današnjem sastanku projektnog tima u hotelu Sea Fort u Sutomoru.

 
Poslednjih godina u svijetu je prisutan rapidan rast kancerogenih oboljenja – 12 miliona ljudi oboli, a sedam miliona umre od raznih vrsta tumora, dok je u Crnoj Gori taj broj – dvije hiljade oboljelih i hiljadu umrlih na godišnjem nivou. Melanom kože bilježi rast od tri do sedam procenata i neophodna je bolja edukovanost zdravstvenih radnika i građana.
 
Idejni tvorac projekta u kojem učestvuju Crna Gora, Hrvatska i Bosna i Hercegovina je doc dr Suzana Konjevoda, oftalmolog iz Zadra.
 
“Rano otkrivanje melanoma kože, oka i sluznice je od iznimne važnosti jer se tako znatno podiže preživljavanje i izliječenje pacijenta. Osim toga, ovim projektom želimo da edukujemo zdravstvene i nezdravstvene radnike podizanjem svjesti o toj bolesti i važnosti rane prevencije. Učestalost pojavljivanja melanoma kože je od tri do sedam posto, a kada je u pitanju melanom oka, na sreću, on je rijedak, svega je pet posto od ukupnog broja melanoma koji se javlja. Međutim, vrlo često metastazira zbog specifične dijagnostike i činjenice da kasno daje simptome i da se teško otkriva. Vrlo često se melanom oka u ranoj fazi otkrije slučajnim pregledom, ukoliko je lokacija takva da ne daje simptome, što je vrlo često. Pacijent primjeti da nešto nije u redu tek kada je bolest odmakla, a ima visok stepen metastaziranja, posebno na jetri i visok postotak smrtnosti. Osobe poslije 40. godine obavezno bi trebalo da izvrše jednom godišnje pregled kod oftalmologa", kazala je doc dr Suzana Konjevoda.

 
Partneri u projektu su Sveučilište u Zadru, Agencija za razvoj Zadarske županije, u BiH Medicinski fakultet iz Mostara, a u Crnoj Gori Opšta bolnica u Baru. Nosilac projekta je Zavod za javno zdravstvo u Zadru, podržali su ga i Ministarstvo Evropskih poslova i Ministarstvo zdravlja Crne Gore.
 
“Za nas je ovaj projekat iznimno važan, jer je zdravlje ono što je najbitnije, a veoma nam je važno razvijati i naš odjel za zdravstvene studije, koji sa ovim projektom dobija mogućnost da brine o onome što interesuje kako sve naše stanovnike, tako i građane susjednih država. Podstičemo da taj razvoj bude u naučnom smislu, ali i razvoj mladog kadra i da svaka od ovih država može doprinjeti razvoju projekata vezanih za zdravlje... Dakle, da da doprinos lokalno, regionalno, nacionalno u kontekstu svojih okruženja", naglasila je prof dr sc Dijana Vican, rektorka Sveučilišta u Zadru.
 
Barska bolnica kontinuirano radi na poboljšanju nivoa zdravstvene zaštite, a ovaj projekat značajan je sa više aspekata", istakao je dr Zoran Srzentić, predsjednik opštine Bar, koji je pozdravio učesnike skupa.
 
“Ovaj projekat ukazuje da je moguće iz pristupnih evropskih fondova ‘povući’ značajna sredstva, samo je potrebno imati dobre ideje i dobre programe. Ovo je primjer koji može podstaći i ostale subjekte iz opštine, ali i cijele države da krenu u ozbiljnije pisanje projekata. Drugi aspekt je važna pregogranična saradnja, jer IPA projekti to zahtijevaju. To omogućava saradnju zdravstvenih ustanova iz Hrvatske, BiH i Opšte bolnice u Baru, što je još jedan benefit. Izuzetno je značajna i tema- rana detekcija malignog melanoma, ne po broju novih slučajeva na godišnjem nivou jer se relativno rijetko javlja, već zbog visoke smrtnosti. Ne treba zanemariti ni činjenicu da se mi nalazimo u zoni intenzivnog sunčevog zračenja. Hvalimo se velikim brojem sunčanih dana u godini, a sa druge strane nekontrolisano izlaganje Suncu dovodi do promjena na koži, koje mogu da pređu u maligni melanom.

Posebno je zadovoljstvo što sam bio dio ove radionice i što sam učesnicima poželio dobrodošlicu u naš grad", kazao je predsjednik barske opštine dr Zoran Srzentić.
 
Direktor Opšte bolnice u Baru dr Dragoslav Tomanović pojasnio je da će projekat omogućite vrijedne donacije, ali i edukaciju zdravstvenih radnika i građana, kroz radionice koje će biti organizovane u bolnici.

 
“Ovim projektom bolnica dobija tematsku opremu - oftalmoskop, dermatoskop, UV lampu, vrijednu 60.000 €, a tokom realizacije projekta za našu bolnicu opredijeljeno je 150.000 €. Barska bolnica ima jednog oftalmologa, dva doktora oftamologije na specijalizaciji i jednog dermatologa, obučene medicinske sestre za rad sa pacijentima. Tematske radionice će, osim oftalmologa i dermatologa, voditi i epidemiolozi, endokrinolozi i onkolozi, koji su iz bolnice, a neke ćemo angažovati i iz drugih centara i inostranstva", kazao je dr Dragoslav Tomanović, direktor bolnice, koji je istakao da je program potpisan u julu prošle godine, a veliki dio vremena potrošen je na usaglašavanje našeg zakonodavstva sa EU i pravljenje planova kako da se ispoštuju njihovi standardi.
 
“Jedna od važnih stvari za naše učešće u ovom projektu jeste i sticanje iskustva za apliciranje za IPA projekte, jer je znanje naših ljudi u toj oblasti prilično površno", istakao je dr Tomanović.
 
Za dermatologa u barskoj bolnici, dr Biljanu Raičević, susret sa kolegama iz okruženja, razmjena iskustva i znanja, su dragocjeni.
 
“Bar je izložen velikom broju sunčanih dana u toku godine, pa je važno da raspolažemo najsavremenijom dijagnostikom i aparatima koji će omogućiti da se na vrijeme otkrije melanom kože, koji je u tom slučaju lakše liječiti. Ima dosta oboljelih kako od melanoma, tako i od drugih oblika karcinoma kože. Veoma se radujem što je došlo do ove saradnje između Crne Gore, Hrvatske i BiH”, kazala je za radio Bar i Bar info dr Biljana Raičević.
 
Barska bolnica apliciraće, najavio je direktor dr Dragoslav Tomanović, za učešće u sličnim programima koji su finansirani iz fondova EU, a tiču se tumora debelog crijeva, sve učestalije bolesti, tretmana medicinskog otpada i njege i brige o starim ljudima.