Društvo

Sjednica u znaku problema s klizištem i hladnoćom

by Ilija Kovačević | 26:02:2018 | 17:14:03

Danas je nastavljena 21. sjednica SO Bar koja je već četiri puta prekidana, a posljednji put osmog februara.
 
Poslije utvrđivanja dnevnog reda (od 37, bilo je prisutno 27 odbornika) proceduralno se za riječ javio odbornik Bogić Beli Mitrović koji je kazao da zbog klizišta na putu Bar – Sutomore u Zelenom pojasu gradu prijeti kolaps i da je pitanje kada će taj dio terena otići u more. Za govornicom je zahtijevao od nadležnih službi iz barske Opštine da upute apel nadležnima u državnim institucijama, kao i da predstavnici Skupštine izađu na teren i da se nađe urgentno rješenje u roku od 24 sata, kako bi se građani umirili, jer je kako je kazao, situacija ozbiljnja.
 
Nešto kasnije za skupštinsku govornicu je izašao predsjednik Opštine Dr. Zoran Srzentić koji je rekao da je i danas, kao i prethodnih dana od kada je taj dio puta počeo da klizi, bio u komunikaciji sa nadležnima oko problema na Jadranskoj magistrali. Srzentić je rekao da je u toku sjednice dobio informaciju da je republički inspektor za puteve Adnan Abdić dao nalog investitoru (firmi Rašketić) da izvrši sanaciju i već sjutra bi trebalo da se počne sa sanacijom.
 
Prije toga i načelnik Komunalne policije Stevo Pejović je posjetio na hronologiju događaja i kazao da, iako to nije u njenoj nadležnosti Opština Bar vodi računa, ali samo u dijelu svojih nadležnosti, jer je ovaj problem prvenstveno u nadležnosti JP Morsko dobro.
 
Poslije izlaganja Mitrovića, za riječ se javio odbornik Savo Vujošević koji je podržao kolegu Mitrovića, ali i insistirao da vladajaća većina obezbijedi kvorum jer ga danas, kako je rekao, nema.
 
U tom trenutku zbog problema sa vremenom iz vladajaće koalicije na sjednicu nijesu došla dva odbornika. Nakon nove prozivke u sali je bilo samo 17 odbornika, pa je predsjednik Skupštine Radomir Cakan Novaković dao petnaestominutu pauzu, koja je na kraju trajala 65 minuta.
 
Nakon kraćeg Kolegijuma, zbog, kako je rečeno “opravdanog izostanka, kako pozicionih, tako i nekolicine opozicionih odbornika”, dogovoreno je da neke tačke budu ostavljene za idući dan, pa su ponovo bili stvoreni uslovi za nastavak sjednice. Dogovoreno je da se danas do pauze raspravlja o Programu rada doo Komunalne djelatnosti Bar za 2018. godinu, Programu rada i finansijski plan JP Kulturni centar Bar za 2018. godinu, Programu rada d.o.o. Sportsko-rekreativni centar Bar za 2018. godinu, Programu rada d.o.o. Lovstvo Bar za 2018. godinu, Planu javnih nabavki i Programu rada sa finansijskim planom d.o.o. Možura Bar za 2018. godinu, dok bi se o Prijedlogu Odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Udruženju penzionera Bara nakon što je dobijena saglasnost ministarstva, te o Programu rada sa programom turističke informativno-propagandne djelatnosti i finansijskom planu Turističke organizacije Opštine Bar za 2018. godinu raspravljalo u nastavku sjednice.

 
Ipak, zbog velike hladnoće u sali odbornici su odradili samo jednu tačku “Program rada doo Komunalne djelatnosti Bar za 2018. godinu”. Uvodno izlaganje je imala vd. direktora Nena Orlandić, dok su u raspravi učestvovali odbornici Bogić Beli Mitrović, Savo Vujošević, Milenko Cebalović, Osman Subašić, Radomir Cakan Novaković, Marko Brnjada, Aleksandar Marković, Mira Prentović i Pešo Glavanović.
Sa 19 glasova “za”, jednim “protiv” i četiri “uzdržana” usvojen je Program rada doo Komunalne djelatnosti Bar za 2018. godinu.
 
Prije glasanja o ovoj tački dnevnog reda, odbornici su glasali o prijedlogu zaključka koji je dao odbornik Savo Vujošević.
 
U zaključku je zahtijevano da Skupština opštine Bar konstatuje da od strane DOO Komunalne djelatnosti nije ispoštovana Odluka SO Bar , o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Komunalne djelatnosti Bar koja je donijeta na sjednici od 5. februara, a koja se odnosi na član 23 pomenute odluke. Zadužuje se predsjednik opštine da u saradnji sa nadležnim sekretarijatom što hitnije realizuje pomenutu Odluku, kao i da se pokrene zakonom propisane postupke protiv odgovornih lica koja su bila dužna da sprovedu odluku SO Bar, piše u zaključku.
 
U diskusiji koja se prije i nakon toga razvila, vd. direktora Nena Orlandić je istakla da tu ne vidi veliku odgovornost osim probijenog roka, ali da se sve radilo u skladu sa zakonom. Na kraju je ovaj zaključak odbijen pošto je za njega glasalo sedam odbornika, četiri su bila “protiv”, a 13 “uzdržanih”.
 
Nakon ove tačke, sjednica je prekinuta, a o njenom nastavku javnost će blagovremeno biti obaviještena.