Društvo

Rašketić: Klizište će biti potpuno sanirano

by Vjera Knežević Vučićević | 27:02:2018 | 17:12:51

Klizište koje se prije 20-tak dana aktiviralo na dijelu magistrale Bar-Petrovac (na lokalitetu Ratac- Zeleni pojas) gdje je u toku izgradnja poslovnog objekta-hotela biće adekvatno sanirano, tvrdi Emin Rašketić, vlasnik firme „Rašketić“ koja izvodi radove.
 
“Danas je stigao projekat za rekonstrukciju puta koji je uradio prof. dr Zvonko Tomanović, vodeći stručnjak u toj oblasti. Odmah smo počeli pripremne radove čija će dinamika zavisiti od vremenskih uslova. Ovih dana, zbog obilnih padavina moramo biti vrlo oprezni kako ne bi prouzrokovali novo klizanje tla. U planu je izgradnja potpornog zida i sanacija puta”, kazao je Rašketić.
 
Govoreći o režimu pod kojim se na toj dionici Jadranske magistrale odvija saobraćaj, on je kategoričan da “novih momenata nema, već da je stanje isto kao i prvog dana kada je došlo do pokretanja klizišta”.
 
“Saobraćaj se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom, uz svu propisanu signalizaciju. Nema potrebe ni za kakvom panikom”, ističe Rašketić, koji kaže i da je zadovoljan saradnjom sa glavnim inspektorom za puteve Ednanom Abdićem sa kojim je “u svakodnevnom kontaktu“.
 
Podsjetimo, nakon što je došlo do klizanja terena Abdić je izdao rješenje kojim se d.o.o. “Sky development” iz Nikšića kao investitor i d.o.o. Rašketić iz Bara kao izvođač radova na izgradnji poslovnog objekta - hotela na lokalitetu Ratac - zeleni pojas obavezuju da odmah obustave sve radove na iskopu temeljne konstrukcije planiranog objekta, jer nastavak radova može ugroziti stabilnost trupa puta.
 
“Potrebno je da se hitno izvrši privremena sanacija i obezbjeđenje trupa puta od daljeg zarušavanja. U tom cilju neophodno je privremeno kamenim i drobinskim materijalom zasuti kosinu zasjeka do kolovoza puta i formirati stabilnu škarpu koja će spriječiti dalje osipanje trupa puta”, navodi se u rješenju.
 
Osim toga, investitoru i izvođaču radova naloženo je da urade projekat zaštite trupa magistralnog puta i nakon odobrenja od strane Direkcije za saobraćaj započnu njegovu trajnu sanaciji. Potrebno je i da privremeno isključe dio desne saobraćajne trake na kojoj su se pojavile deformacije, a saobraćaj regulišu propisnom vertikalnom i svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom i permanentno prate stanje na kolovozu puta, kako bi se pravovremeno primjenile i druge mjere zaštite puta i saobraćaja na njemu.
 
Rješenjem koje potpisuje glavni inspektor za puteve Ednan Abdić investitor treba da uradi projekat zaštite temeljne jame i susjednih objekata (magistralnog puta) i dostavi ga inspekciji za državne puteve i Direkciji za saobraćaj na uvid.
 
“Naložena i izrada glavnog projekta planiranog objekta hotela u okviru kojeg treba definisati i saobraćajno rješenje priključenja lokacije na putnu infrastrukturu i sanaciju trupa magistralnog puta u sklopu interne saobraćajnice 2 koja se navodi u Idejnom projektu. Za ove radove neophodna je saglasnost Direkcije za saobraćaj”, navedeno je u rješenju koje je potpisao glavni inspektor za puteve.
 
Nakon obrušavanja dijela puta, izvođač radova “Rašketić” je dostavio na uvid rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, kojim je investitoru u maju 2017. godine izdata građevinska dozvola za objekat- hotel. Izvođač je na uvid dostavio i glavni projakat konstrukcije.
 
Pitanja izgradnje potpornog zida, sanacije te dionice magistralnog puta, poštovanja propisa prilikom izgradnje luksuznog objekta, a najprije- kolika je realna opasnost od obrušavanja puta, pokrenuta su i na sjednici lokalnog parlamenta u ponedjeljak.
 
Odbornici iz redova opozicije su tom prilikom tvrdili da “Baru prijeti saobraćajni kolaps”, dok na drugoj strani nadležni iz firme “Rašketić” koja izvodi radove objašnjavaju da čine sve što je u njihovoj moći da se propisi ispoštuju, a put “izdrži” do izgradnje potpornog zida.