Društvo

VIDEO: Završena rekonstrukcija željezničkog tunela Sozina

by Vesna Šoškić, kamera Ivo Gojnić, montaža Senad Sukalić | 28:02:2018 | 15:15:55

Austrijska firma "Strabag AG" završila je radove na sanaciji i rekonstrukciji pruge na dionici Virpazar-Sutomore, započete početkom prošle godine. Ovaj zahtjevan posao, čijom realizacijom će željeznički transport biti brži i bezbjedniji, vrijedan je preko 4.000 000 €, a finansiran je iz predpristupnih fondova EU.

 
Na svečanosti danas, na Željezničkoj stanici u Sutomoru, o važnosti ovog projekta govorili su ministar saobraćaja i pomorskih poslova u Vladi Crne Gore Osman Nurković, predstavnik delegacije EU u našoj zemlji Herman Špic, generalna direktorica Direktorata za pristupanje Evropskoj uniji u Ministarstvu evropskih poslova Ivana Glišević Đurović i direktor Direkcije javnih radova Almer Kalač.
 
Pruga na dionici Virpazar- Sutomore, u tunelu Sozina, rekonstruisana je u dužini od 6712 m.
 
“Radovi su obuhvatili zamjenu postojećih drvenih pragova betonskim, zamjenu šina, zastorne prizme, kontaktne mreže, signalizacije, kao i čišćenje postojećih drenažnih kanala i niša. Ukupna dužina željezničke mreže u Crnoj Gori je 250 km i u najvećem dijelu (225 km) je elektrificirana. U okviru mreže postoji 121 tunel, ukupne dužine 58 km. Skoro jedna trećina pruge na teritoriji Crne Gore prolazi kroz tunele ili preko željezničkih mostova. Kao što je poznato, crnogorska pruga izgrađena je na izuzetno složenom i zahtjevnom terenu, pa stoga ulaganja u njenu rekonstrukciju i revitalizaciju zahtijevaju velika finansijska sredstva", kazao je ministar saobraćaja i pomorskih poslova Osman Nurković, koji je istakao da je taj vladin resor jedan od najvećih korisnika donacija koje Evropska komisija obezbjeđuje Crnoj Gori, kroz evropske fondove.

 
Sanacija dijela crnogorske željezničke pruge dio je Operativnog programa Regionalni razvoj 2012.-2013, finansiran iz fondova EU, kroz komponentu III Regionalnog razvoja.
 
“Preko 4.000 000 € koji su uloženi u ovu rekonstrukciju vraćaju željeznicu na njene projektovane standarde. Vozovi će ići brže i bezbjednije. Sve je to u skladu sa ciljevima transportne politike EU, koja se nije mijenjala od Bijele knjige iz 1992. godine - podsticanje bezbjednog, ekološkog i efikasnog prevoza širom Evrope, jačanje unutrašnjeg tržišta roba i prava građana da slobodno putuju po Uniji", kazao je Herman Špic, predstavnik delegacije EU u Crnoj Gori.
 
On je istakao da je željeznica važan segment crnogorske privrede, jer učestvuje 60% u ukupnom teretnom i 10 % u putničkom prevozu.
 
“EU je u poslednjih deset godina, u unapređenje crnogorske željeznice investirala 50.000.000 €. Dobra transportna mreža doprinosi i brisanju granica među državama”, naglasio je Špic.
 
Projekat rekonstrukcije je uspješno sprovela Direkcija za javne radove Crne Gore.
 
“Ovo je prvi projekat ove vrste, koji smo realizovali u nizu poslova i sličnih projekata. Direkcija za javne radove je opravdala akreditaciju koju je dobila za realizaciju ovog posla, što nam je posebno drago, i naravno, nastavićemo i dalje da radimo što bolje", istakao je na svečanosti Almer Kalač, direktor Direkcije za javne radove.
 
Uspješno sprovođenje ovog projekta za Ivanu Glišević Đurović, generalnu direktorku Direktorata za pristupanje Crne Gore EU u Ministarstvu evropskih poslova, je potvrda da naša država ozbiljno pristupa korištenju finansijske podrške EU i predpristupnim reformama.

 
“Crna Gora poslednjih nekoliko godina intenzivno radi na sprovođenju brojnih reformi koje podrazumijeva proces pristupanja EU, pokazujući da ta procedura donosi koristi svim strukturama crnogorskog društva. Međutim, najkonkretniji efekti se vide upravo kroz sprovođenje važnih infrastrukturnih projekata koje bespovratnom podrškom finansira EU, između ostalog i kroz III komponentu IPA, koja se tiče Regionalnog razvoja", kazala je Glišević Đurović, koja je pojasnila da je taj projekat usmjeren na unapređenje sistema upravljanja životnom sredinom i poboljšanje sistema saobraćaja, i to ekološki prihvatljivog, sa ciljem poboljšanja opšteg stanja životne sredine u Crnoj Gori, u skladu sa nacionalnim i evropskim strategijama i politikama. Konkretno, naglasila je ona, u oblasti željezničkog saobraćaja moderna i sigurna željeznička pruga Bar-Vrbnica doprinjeće, posebno kroz vezu s Lukom Bar, većem obimu prevoza robe i putnika, što svakako ubrzava ekonomski rast i razvoj.
 
Ministar saobraćaja i pomorskih poslova Osman Nurković podsjetio je da je od 2006. godine u Crnoj Gori, u rekonstrukciju i modernizaciju željezničke infrastrukture, remont i elektrifikaciju pruge Nikšić-Podgorica i remont mreže Bar-Vrbnica uloženo 123.100.000 € .
 
“Kada je riječ o pruzi Vrbnica-Bar, do sada su završeni radovi na sjevernom dijelu-Vrbnica-Kolašin (53,2 km), kao i nedavno završena dionica Kolašin-Kos (10, 9 km), i Kos-Trebešica (7,3 km, obezbjeđena sredstva), kao i dio pruge Virpazar-Sutomore, koji je danas povod za svečanost", kazao je Nurković.
 
Akcenat je stavljen, istakao je ministar, na sanaciju glavnih dionica željeznice Crne Gore za prevoz putnika i tereta između Bara, Podgorice i Bijelog Polja (granica sa Srbijom), a u dugoročnom planu je i revitalizacija željezničkih koridora sa Albanijom i BiH.