Društvo

Predstavnici Društva maslinara u Privrednoj komori Srbije

| 05:03:2018 | 18:04:25

U Privrednoj komori Srbije je, u organizaciji Fonda za kulturu kvaliteta i izvrsnost, protekle sedmice održana 27. tradicionalna regionalna konferencija o kvalitetu “Nedelja kvaliteta 2018”, na kojoj su učestvovali i predstavnici Društva maslinara Bar.
 
Konferencija okuplja brojne eksperate za kvalitet i poslovnu izvrsnost iz regiona bivše Jugoslavije sa ciljem da se razmotre dosadašnji dometi, tendencije i bitni aspekti u primjeni i implementaciji evropskih i svjetskih standarda, kao i menadžment alata i tehnika za njihovu primjenu u praksi u cilju podizanja konkurentske prednosti domaće privrede.

 
Predsjednik Društva maslinara Bar, ujedno i predsjednik Nacionalnog udruženja senzorskih ocjenjivača djevičanskih maslinovih ulja Ćazim Alković, za ovu konferenciju je pripremio stručni rad na temu: “Senzorska ocjena kvaliteta u funkciji kategorizacije djevičanskih maslinovih ulja”. Rad je od strane Programskog odbora prihvaćen, i Društvo maslinara Bar je dobilo priliku da se predstavi na vrlo visokom nivou pred istaknutim poslenicima kvaliteta regiona.
 
Iskorištena je prilika da se, pored senzorske ocjene kvaliteta maslinovih ulja i njihove kategorizacije, predstavi senzorski profil, takozvana “Paukova mreža” domaćeg, barskog maslinovog ulja, proizvedenog od autohtone sorte “žutica”. Prilika da se o maslinovom ulju, posebno crnogorskom, govori na tako važnom mjestu i pred regionalnom stručnom publikom je za crnogorsko maslinarstvo od velikog značaja. Pored usmene prezentacije u okviru konferncije, rad je objavljen u stručnom časopisu “Kvalitet i izvrsnost” koji je među stručnjacima iz ove oblasti popularan u regionu.

 
“U Društvu maslinara Bar se ulaže veliki trud da se kvalitet crnogorskog maslinovog ulja podigne na što veći nivo i da se takvo maslinovo ulje vrhunskog kvaliteta promoviše među potencijalnim potrošačima, kao i da se širi tržište za njegvu distribuciju. Na žalost, Društvo maslinara Bar je neprofitna organizacija i za djelovanje ove vrste raspolaže ograničenim resursima, ali očekuje da će, kao i uvijek, podrška za aktivnosti ove i druge vrste doći od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, te od strane Opštine Bar gdje se sprovodi najveći broj aktivnosti”, rekao je Ćazim Alković, nakon povratka sa prezentacije.