Društvo

Opasni iskopi puni vode, Kom-Pol reagovala

| 06:03:2018 | 15:26:12

Više roditelja djece koja uče u OŠ “Jugoslavija” obratilo se danas Bar Infu ukazujući na nezaštićene opasne iskope za cijevi koji su se napunili vodom i predstavljaju prijetnju za djecu, naročito onu najmlađe dobi. Tim povodom obratili smo se Komunalnoj policiji, koja je, kao i uvijek, pravovremeno reagovala.
 

“Komunalna policija Opštine Bar je prilikom vršenja redovnog komunalnog nadzora nad javnim površinama i izvođenjem radova konstatovala da iskop za polaganje cijevi - gradilište koje se nalazi u neposrednoj blizini OŠ ‘Jugoslavija’ - izvođača radova MPP ‘Jedinstvo’ Užice - nije na propisan način ograđeno, kao i da deponovani građevinski materijal nije obezbijeđen od rasturanja ili raznošenja na javne površine, što je precizirano čl. 22 Odluke o komunalnom uređenju grada. Za učinjeni prekršaj Komunalna policija je sankcionisala MPP ‘Jedinstvo’ iz Užica i preduzela mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju zaštite javnih površina”, kaže se u saopštenju VD načelnika Komunalne policije Steva Pejovića.