Društvo

Za privredne ribare 135% više novca

| 09:03:2018 | 10:52:10

Privrednim ribarima i uzgajivačima sa teritorija opština Budva, Bar i Ulcinj predstavljene su mjere Agrobudžeta za 2018. godinu, uz veliki broj zainteresovanih ribara.
 
Uslove, kriterijume i način prijavljivanja za agrobudžetsku podršku za sektor ribarstva i marikulture su prezentovali predstavnici Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ribari su imali priliku da se upoznaju sa predmetima podrške, uslovima za ostvarivanje podrške, a bliže je pojašnjeno šta je od dokumentacije potrebno za podnošenje zahtjeva za svaku od agrobudžetskih mjera.
 
Posebna pažnja bila je posvećenja novinama u odnosu na prethodnu godinu, kao i procedurama realizacije javnih poziva, a kroz diskusiju prisutni su imali priliku da otklone sve nedoumice kada su u pitanju javni pozivi.
 
Posebno je bilo interesovanje predstavnika malog obalnog ribolova.
 
Nakon završenih prezentacija, ribari su bili u prilici da razgovaraju sa predstavnicima Direktorata za ribarstvo o tekućim pitanjima i planovima zajedničkog djelovanja u ovoj godini, u cilju rješavanja problema i daljeg unapređenja ambijenta za njihovo poslovanje.
 
U 2018. godini sektror ribarstva se podržava kroz dva programa: razvoj sektora morskog ribarstva i marikulture i razvoj sektora slatkovodnog ribarstva i akvakulture. Program podrške kreiran je u skladu sa Strategijom ribarstva Crne Gore 2015- 2020, kao i pravilima Zajedničke ribarske politike. Obezbijeđena su sredstva u iznosu od 1.043.000€, što je povećanje od 135% u odnosu na prošlu godinu.