Društvo

VIDEO: Seminar IRF i ZZZCG za pomoć nezaposlenima

by Vesna Šoškić; snimatelj Ivo Gojnić; montaža Adi Karađuzović | 09:03:2018 | 12:16:52

U Opštini Bar održan je još jedan edukativni seminar koji može pomoći nezaposlenima da dođu do radnog mjesta. Organizovali su ga Investiciono-razvojni fond i Zavod za zapošljavanje Crne Gore, u saradnji sa lokalnom upravom.
 
Mladim ljudima i svim nezaposlenima predočene su povoljne mogućnosti započinjanja sopstvenog biznisa, kroz beskamatni kredit IRF - do 50.000 €, sa rokom povraćaja do 12 godina i grejs periodom do četiri godine.

 
Investiciono razvojni fond do sada je plasirao u barsku opštinu 21.000.000€, a samo u posljednje dvije godine 10.000.000€. “Projekat koji nudimo je velika šansa, posebno za mlade ljude, visokoškolce, žene u biznisu i tehnološke viškove”, kazao je predsjednik Odbora direktora IRF dr Zoran Vukčević, koji je istakao da je veoma važno podstaći što veći broj ljudi da se bave preduzetništvom, uzmu stvar u svoje ruke i riješe svoju egzistenciju.
 
Seminar je otvorio predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić, koji je damama čestitao 8. mart i osvrnuo se na važnost projekta i sa aspekta ženskog preduzetništva.

 
“Ovaj projekat može pomoći dugogodišnje napore na ostvarivanju  ekonomskih, društvenih i političkih prava žena, što bi unaprijedilo njihov položaj, posebno u oblasti rada, ali i u cjelokupnom životu”, kazao je čelni čovjek barske opštine.
 
Opština Bar je nizom aktivnosti uspostavila kontinuiranu podršku razvoju preduzetništva i povećanju stope zaposlenosti. “Ona to čini i u ovom trenutku, a radila je i u prošlosti, kroz Biznis centar, kao nefinansijsku podršku, kroz edukaciju, pripremu biznis planova, potrebne dokumentacije, a sve u cilju stvaranja uslova za veće korišćenje sredstava IRF-a i u cilju veće zaposlenosti”, istakao je dr Srzentić.
 
Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Bar je 2775 nezaposlenih, od čega su 63% žene, podsjetio je direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić.

 
“Ono što čini Bar različitim od drugih gradova jeste činjenica da je stopa nezaposlenosti ispod državnog prosjeka i kreće se do 17%,  440 su lica sa visokom školskom spremom, a više od polovine nezaposlenih su žene. Veoma je značajno da su ove kreditne linije posebno povoljne upravo za te kategorije nezaposlenih. Radujemo se što ćemo na ovaj način, neke od tih ljudi dodatno animirati da uzmu kredit, započnu posao i obezbijede sebi i svojoj porodici egzistenciju”, naglasio je direktor ZZZ CG Suljo Mustafić.
 
Seminar u sali SO Bar privukao je veliku pažnju nezaposlenih.
 
“Očekujem od ovog seminara nova saznanja o kreditu i razmišljam koji bi biznis bilo dobro pokrenuti i ostvariti prihode za život”, kazao je Radio Baru i Bar infu student Faulteta za poslovnu ekonomiju u Baru, Mensur Jusić.
 
Seminaru su prisustvovali i članovi menadžmenta, kao i saradnici na tom fakultetu. Nermin Škretović, saradnik u nastavi na Fakultetu za poslovnu ekonomiju istakao je da je razvoj malih i srednjih preduzeća, preduslov sveukupnog ekonomskog rasta i razvoja. “Napomenuo bih da mi na našem fakultetu imamo predmet preduzetništvo, u okviru kojeg učimo naše studente i hrabrimo ih kako da otpočnu biznis".

 
U agenciji u Biznis start up centru, koja se bavi administrativno-pravnim poslovima i pružanjem usluga u izradi biznis projekata, veoma su zadovojni dosadašnjom saradnjom sa Investiciono-razvojnim fondom. “Često se početnici u biznisu obraćaju nama da bi im pomogli i uzradi  biznis projekata i mi im predočimo neke osnovne predispozicije, uslove. Naše iskustvo sa IRF je pozitivno”, kazala je vlasnica Agencije Vesna Leković.
 
Bar ima velikih privrednih potencijala, naglasili su učesnici seminara, te u IRF-u očekuju da će vrlo brzo biti realizovane biznis ideje i planovi, od kojih su neki već u proceduri.