Društvo

Investicija u vjetroelektranu Možura 90 miliona eura

by Portalanalitika | 13:03:2018 | 12:09:43

Na osnovu ugovora, Crna Gora je dala u zakup investitoru zemljište na Možuri površine 548.443 m2 koje se nalazi u državnoj svojini, na kojem je predviđena izgradnja vjetroelektrane sa osnovnom infrastrukturom, a u svrhu projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja vjetroelektrane (23 vjetrogeneratora sa po 2MW snage) ukupne instalisane snage 46 MW, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. 
 
Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na nešto manje od 90 miliona eura, od čega je investitor do sada uložio oko 35 miliona.
 
Investitor u energetski objekat, kompanija “Enemalta plc” sa Malte, je do sada izradila glavni projekat, obavljena su geodetska mjerenja, raščišćen teren i izrađeno 14 kilometara pristupnih puteva. Obavljeno je iskopavanje i izgradnja platformi za vjetrogeneratore i trafostanicu, a iskopana je i kompletna kablovska mreža. Takođe, uvezena su i uskladištena 23 prstena na kojima će se instalirati vjetrogeneratori.
 
Ugovorom je državno zemljište dato u zakup na period od 20 godina za potrebe izgradnje vjetroelektrane. Država se ugovorom obavezala da će otkupna cijena električne energije proizvedene u vjetroelektrani biti zagarantovana i fiksna za prvih 12 godina rada i da neće biti manja od 95,99 eura po MW.