Društvo

Predrag Ristović podnio ostavku na mjesto vd direktora TO Bar

| 13:03:2018 | 16:05:00

Samo dan nakon što je izabran za v.d direktora TO Bar, Predrag Ristović je podnio ostavku.  
 

Prenosimo njegovo obraćanje u integralnoj verziji:
 
Poštovana predsjednice i članovi Izvršnog odbora,
 
Na sjednici Izvršnog odbora održanoj dana 10.03.2018. godine, jednoglasnom odlukom članova Izvršnog odbora donijeto je Rješenje kojim sam izabran za vršioca dužnosti direktora Stručne službe Turističke organizacije Opštine Bar, počev od 13.03.2018. godine.
 
Razlog za donošenje ovog rješenja je činjenica da direktorici Nedi Ivanović mandat ističe 12.03.2018. godince, a da je sjednica na kojoj će se donijeti odluka o imenovanju direktora Stručne službe TO Bar po Javnom konkursu zakazana za 15.03.2018. godine.
 
Svih ovih godina sam se trudio da svojim ponašanjem i stavovima dam doprinos razvoju i dobrom radu Turističke organizacije Opštine Bar. U tome sam imao korektnu saradnju, kako sa vama, tako i sa svim zapošljenim u Stručnoj službi TO Bar.
 
Bila mi je čast što sam na sjednici Izvršnog odbora jednoglasno izabran da budem na čelu TO Bar kao vršilac dužnosti direktora TO Bar.
 
Obavještavam vas da sam u međuvremenu došao do saznanja, a s kojima ranije nijesam bio upoznat, da na osnovu člana 53 stav 3 Statuta TO Bar, direktor ne može biti član Izvršnog odbora. Time se, na osnova Zakona o sprječavanju korupcije, nalazim u konfliktu interesa.
 
Svi ste svjedoci da sam se u svom radu vodio poštovanjem zakonskih i moralnih normi, pa shodno tome podnosim ostavku na mjesto vršioca dužnosti direktora Stručne službe TO Bar.