Društvo

Otvorena škola – kulturna zona u OŠ Jugoslavija

| 16:03:2018 | 10:19:50

U tri crnogorske škole (OŠ “Jugoslavija“ u Baru, “Pavle Rovinski” Podgorica i “Olga Golović“u Nikšiću) Sindikat prosvjete Crne Gore je od početka drugog polugodišta započeo projekat pod nazivom “Otvorena škola – kulturna zona”, odobren i dijelom finansiran od Ministarstva finansija.
 
Tema projekta je je vršnjačko nasilje koje sve više pogađa učeničku osnovnoškolsku populaciju, a njime se želi ukazati i na sve učestalije probleme u međuučeničkoj komunikaciji koji imaju različitu pozadinu.  
 
Projektom se nastoji, uz oblik neformalnog vaspitanja i obrazovanja i na način koji nije uobičajen u našem školskom sistemu, doći do rezultata u vaspitnom dijelu. Fokusiran je na dvosmjernu komunikaciju učenika-mentora koji su primjerni u učenju i vladanju i imaju pozitivan uticaj u školskoj populaciji i učenika-štićenika koji imaju izrečene vaspitne mjere. Pod pokroviteljstvom nastavnika mentora koji su  koordinatori u školama, kroz ovaj projekat želi se pokazati kako je moguće da učenici-mentori kroz svoj autoritet, različite vannastavne aktivnosti i razgovor zadobiju povjerenje štićenika i ličnim primjerom ponude drugačiji model ponašanja.
 
Učenici iz OŠ “Jugoslavija”, odabrani za ovaj projekat, do sada su posjetili Dvorac kralja Nikole, izložbu prof. likovne kulture Danijele Drobnjak u galeriji “Velimir A. Leković”, učestvovali na jednodnevnom izletu do Turčina u zaleđu Starog Bara u organizaciji Izviđačke sekcije svoje škole.

 
Na prijedlog učenika - učesnika projekta dogovoreno je da dio novca, planiran u svrhu poklona koji su predviđeni za učesnike projekta, preusmjere na dvije humanitarne aktivnosti. Prva je plaćanje užine u školkoj kuhinji za učenike RAE populacije petog razreda škole, koji su u izuzetno teškom materijalnom stanju, a druga kupovina neophodnih životnih potrepština porodici Đukić koja je u teškoj materijalnoj situaciji, a čija djeca pohađaju nastavu u OŠ “Jugoslavija” po inkluzivnom programu.
 
Do kraja maja je planirana finalizacija projekta kroz različite volonterske aktivnosti u društvenoj sredini, zajedničkim odlaskom na predstave u CNP i “Cineplex” i dvodnevnim kampovanjem, gdje će učesnici pripremati hranu i organizaciju života u takvoj situaciji.