Društvo

UBNOR: Planovi - novi članovi i obilježje za logor

by Ivanka Leković | 16:03:2018 | 15:26:26

Na današnjoj sjednici Opštinskog odbora Udruženja boraca NOR-a i antifašista Bara, usvojeni su Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2018. godinu, kao i Program rada i Finansijski plan za tekuću godinu.

Sjednici su prisustvovali i predsjednik SUBNOR-a i antifašista Crne Gore Zuvdija Hodžić i potpredsjednici Slobodan Simović i Branka Nikezić, kao i predsjednik UBNOR-a i antifašista Ulcinja Đoko Stanović, te predsjednici mjesnih udruženja, nadzorne komisije i članovi GO i predsjedništva SUBNOR-a iz Bara.

“U ovoj godini posebna pažnja biće posvećena širenju organizacije sa novim članovima. U Organizaciju učlanjujemo potomke i poštovaoce tradicija NOB,  mlađe ljude koji nasljedjuju antifašistički duh svojih predaka. Svojim uticajem i angažovanjem pokušavamo mlade da usmjerimo na pravi put u cilju zajedničkog čuvanja tradicije NOR i dalje izgradnje naše domovine. Naročito ćemo se angažovati na  izgradnji spomen obilježja koncentracionog logora u Baru. Dugo očekivani projekat počeo je da se realizuje u novembru 2017.godine. Sredstva je obezbijedila Opština Bar. Ovo spomen obilježje simbolično će podsjećati na teške dane logoraša iz 1942/43 godine, a obogatiće našu sredinu i mjesto i kulturno je uzdići. Novim generacijama služiće kao opomena da pamte dogadjaje i žrtve koji su im omogućili da žive u boljem i srećnijem društvu”, kazao je Radio Baru i Bar Infu Đuro Marković, predsjednik ove organizacije.