Društvo

TO BAR: Čekanje puno rebusa

by Željko Milović | 19:03:2018 | 13:57:32

Gotovo da nijedan događaj nije izazvao toliko zanimanje barske javnosti kao situacija oko izbora direktora Turističke organizacije Bar, koju je pratila i medijska priča o navodnim finansijskim zloupotrebama rukovodećeg kadra.
 
Dosadašnjoj direktorici TO Bar Nedi Ivanović, koja je na tom mjestu gotovo 20 godina, isticao je mandat 12. marta. Na sjednici Izvršnog odbora 10. marta je, jednoglasno, za v.d direktora izabran Predrag Ristović, direktor Komunalnog sektora u doo Komunalne djelatnosti, inače član IO TO Bar u dva mandata. Međutim...
 
Ristović nije bio v.d. direktor ni 24 časa. Nakon što mu je pravno objašnjeno da je njegovo imenovanje u domenu konfliktu interesa, na osnovu Zakona o sprječavanju korupcije, podnio je 13. marta ostavku. Glavni problem je bio (a i još je, pošto situacija nije razriješena) što tu ostavku niko nije mogao ni da usvoji, ni da odbaci, jer se Izvršni odbor kome ta dužnost pripada više nije sastajao, usljed bolovanja savjetnice za pravne poslove preduzeća. Formalno-pravno, Ristović je i dalje “v.d. direktora Stručne službe TO Bar u ostavci”.

 

Nemogućnost sastajanja Izvršnog odbora uslovila je i činjenicu da koverte sa prispjelim kandidaturama za direktora još nisu otvorene, iako je najavljeni datum za to bio 15. mart, pa pet kandidata, među kojima je i Ivanović, još čeka na to.  
 
Iste večeri kad je Ristović podnio ostavku, održana je veoma burna sjednica barskog DPS-a, kojoj su prisustvovali i predsjednica Opštinskog odbora partije Branka Nikezić, članovi IO TO Bar koji su članovi DPS, zatim Neda Ivanović i predsjednik Opštine Zoran Srzentić, koji je i predsjednik Skupštine TO Bar.
 
Medijsku lavinu u slučaju TO Bar je pokrenuo novi dnevni list “Sloboda“, a nakon njega i portali, objavivši da su inspektori za privredni kriminal otvorili istragu o poslovanju Turističke organizacije Bar, zbog finansijskih malverzacija, odnosno manjku od 120.000 eura. Glavni dio teksta se odnosio na činjenicu koju je dobar dio Barana znao, ali se o njoj nije pisalo – Izvršni odbor TO Bar je naredio Stručnoj službi na čelu sa direktorom da spornu dokumentaciju o potencijalnim finansijskim malverzacijama preda Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT). Sa time je upoznat i Nadzorni odbor koji je zadužen za kontrolu nad materijalnim i finansijskim poslovanjem i raspologanjem sredstvima organizacije, kao i predsjednik Skupštine TO Bar.
 
U isto vrijeme, mejlovi novinara kao i društvene mreže bili su zatrpani anonimnim pismom koje je potpisala “Grupa građana Bara u interesu za dobrobiti turizma, Turističke organizacije grada Bara i turizma Crne Gore”, u kojem se navodi da je u toku kontrola finansijskog poslovanja TO Bar za posljednjih deset godina, “jer se sredstvima krčmilo kako je htjela direktorica bez odobrenja Upravnog odbora”.
 
Nakon pisanja medija, oglasilo se i Osnovno državno tužilaštvo u Baru, objasnivši da je predmet od oktobra u fazi izviđaja, a odgovor na pitanja novinara je potpisala Samostalna savjetnica za slobodan pristup informacijama Jelena Đuković.
 
“Povodom Vaših postavljenih pitanja u vezi pokretanja postupka gdje je oštećena TO Bar, obavještavamo Vas da je u ODT Bar formiran predmet poslovne oznake Kt.br.290/17 od 13.10.2017. godine, a povodom sumnji da su vršene zloupotrebe kompjuterskog programa za elektronsku prijavu turista u TO Bar i označeni predmet se nalazi u fazi izviđaja.
 
Što se Vašeg drugog pitanja tiče, još nije podignuta optužnica, niti formiran predmet protiv određenog lica za određeno krivično djelo, niti utvrđen iznos nastale štete, pa samim tim je za postupanje u označenom predmetu za sada nadležno Osnovno tužilaštvo Bar”, kaže se u odgovoru ODT.

 
Turistička organizacija Bar je i dalje u čekanju punom rebusa: ko, kada i kako. Čeka se sjednica Izvršnog odbora, eventualna sjednica Skupštine ovog preduzeća i izbor direktora. Naravno, i reakcija Tužilaštva koje će procijeniti ima li osnova za pokretanje postupaka.
 
Ubrzo će i održavanje sjednica lokalnog parlamenta na kome će biti riječi o Programu rada i Finansijskom planu TO Bar. Prema Finansijskom planu, u 2018. godini očekuje se prihod od 1.120.000 eura, što je za 135.000 više nego u prošloj godini.