Društvo

Ivanović:Plasiraju se netačne i nedokazane informacije

| 19:03:2018 | 18:05:41

Saopštenjem za javnost danas se obratila doskorašnja direktorica TO Bar Neda Ivanović. Prenosimo ga integralno:
 
Poštovani,
s obzirom da ste prenijeli navode neimenovane grupe građana i pojedinih medija o navodnim malverzacijama u TO Bar, molim vas da integralno objavite moje reagovanje:
 
Povodom navoda u dopisu koje potpisuje, kako ste naveli, “grupa građana Bara u interesu za dobrobit turizma Turističke organizacije Bara i turizma Crne Gore”, da je u toku kontrola finansijskog poslovanja TO Bar za posljednjih deset godina, “jer se sredstvima krčmilo kako je htjela direktorica bez odobrenja Upravnog odbora”, odgovorno tvrdim da je sve navedeno netačno.
 
Organi TO Bar su prethodnih 12 godina jednoglasno usvajali izvještaje o programu rada i finansijske izvještaje, uz mnogobrojne pohvale za ostvarene rezultate i konstataciju da su finansijska sredstva za aktivnosti planirane Programom rada, racionalno trošena i u skladu sa važećim zakonskim propisima.
 
U interesu javnosti je objašnjenje o kojoj je grupi građana riječ (pošto nije imenovana, a citirana je). Kako nije objavljen nijedan validan dokaz o svemu napisanom, ubijeđena sam da bi razotkrivanjem (neimenovane) grupe građana, javnosti bila jasna ozbiljnost citiranog dopisa i izvora. A i motivi, naročito imajući u vidu formu i adresu sa koje je plasirana. Meni je predočeno (dato na uvid), da je neistinita informacija u polupismenoj formi plasirana sa lažnog Facebook profila.
 
Isto važi i za slične dezinformacije koje su plasirali pojedini medijima.
 
 
Usljed već dužeg vremena prisutnih netačnih, neprovjerenih i nedokazanih informacija u dijelu javnosti  o problemima u radu TO Bar, smatram da je neophodno da podrobnije obavijestim javnost i o  sljedećem:
 
Naime, od strane dvije zaposlene (sezonske) radnice (N.T. i A.V.) na određeno vrijeme u toku prošle turističke sezone, nezvanično je dostavljena foto dokumentacija, kojom se ukazalo na navodne nepravilnosti u radu trećeg (sezonskog) zaposlenog V.D. na određeno vrijeme.
 
U cilju utvrđivanja pravog činjeničnog stanja, odmah po saznanju, kao odgovorno lice, ali i savjesna osoba, preduzela sam potrebne radnje povodom navedenih dešavanja.
 
Po navodima zaposlenih sezonskih radnica N.T. i A.V, u vezi storniranih prijava boravka za period od 20.07. do 08.08. 2017. godine, prilikom eksporta prijava boravka MUP, ušle su u bazu podataka koja se odnosi na stornirane prijave boravka, kako bi utvrdile broj storniranih koje su one napravile, jer do tog podatka nijesu mogle doći sa kompjutera koje koriste. Takođe su navele da su provjeravale samo TIB Šušanj, ali ne i ostale biroe.
 
S tim u vezi važno je pomenuti činjencu da su one na svom kompjuteru mogle vidjeti sve radnje koje su radile, pa i svoje stornirane, ali ne i podatke o drugim zaposlenim.
 
Na osnovu analize dijela nezvanično dostavljenog fotografisanog  materijala (koji nema naslovnu stranu – što je otežalo utvrđivanje šta zapravo predstavlja dostavljeni materijal), na osnovu cca 60% analiziranog materijala utvrđeno je sledeće:
a) da se na istom nalazi minimum 110 gostiju koji su duplo upisani, tj dva puta, što ukazuje na nejasnoće u sadržini dostavljene fotodokumentacije.
b) da smo pronašli imena gostiju, tj stanodavaca koji su uplatili boravišnu taksu, a ako je ovo stvarno spisak storniranih uplatnica - kako su navele zaposlene i ovo dovodi u sumnju validnost dokumentacije – odnosno postavlja se pitanje što predstavlja ova dokumentacija.
 
Jedna od preduzetih radnji sa ciljem provjere i analize podataka o prijavi boravka gostiju i naplati boravišne takse je imenovanje komisije u čijem sastavu su bili predsjednica IO Andrijela Vitić Ćetković, dva člana Izvršnog odbora i dva zaposlena u TO Bar.
 
Nakon svih preduzetih radnji, upoznala sam Izvršni odbor TO Bar o dešavanjima i svim preduzetim aktivnostima.
 
Izvršni odbor je rasformirao komisiju, mimo svojih nadležnosti i time povrijedio odredbe Zakona i Statuta TO Bar.
 
Po zaključku Izvršnog odbora, kompletnu nezvanično dostavljenu foto dokumentaciju sam predala Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru.
 
Zaključak Izvršnog odbora je bio da se predmet preda i Specijalnom državnom tužilaštvu i CB Bar.
 
Po navedenom zaključku nijesam postupila jer je to pravno suvišno, shodno članu 229 stav 3 Zakona o krivičnom postupku, kojim je propisano da, ako je prijava podnesena sudu, policiji ili nenadležnom državnom tužiocu, oni će prijavu primiti i odmah dostaviti nadležnom državnom tužiocu.
 
Takođe sam smatrala da, imajući u vidu gore navedeno, njihov zaključak predstavlja dodatno kompromitovanje TO Bar, ali uz napomenu da zakon daje pravo predsjednici Andrieli Vitić Ćetković i  ostalim članovima IO TO Bar da to urade samostalno.
 
Po zakonu je svako nevin dok se njegova krivica za krivično djelo ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda, kao i da su mediji i udruženja građana dužni da se pridržavaju pretpostavke nevinosti o krivičnom postupku koji je u toku.
 
Takođe, naglašavam da ja Neda Ivanović, nijesam osumnjičena, što je potvrđeno iz ODT, kao i da TO Bar  nije okrivljena, već može biti oštećena strana ukoliko se dokaže da je neko od zaposlenih zloupotrijebio službeni položaj.
 
Naglašavam ovom prilikom i da su sve spekulacije i podmetanja plasirana u nekim medijima i o navodnim pronevjerama i finansijskim malverzacijama u TO Bar apsolutno netačne.
 
Indikativno je da se prljava kampanja protiv TO Bar i mene lično vodi u vrijeme izbora direktora stručne službe organizacije, kao i u vrijeme predizborne kampanje, te da je gore navedeni slučaj plasiran u javnost nakon skoro sedam mjeseci.
 
Nije naodmet navesti, radi pravilnog razumijevanja čitave situacije, da je pilot projekat elektronske prijave boravka i naplate boravišne takse u 12 turističkih biroa, koju je prva uvela TO Bar, dovela do toga da se prihod od boravišne takse kod fizičkih lica u Opštini Bar, u periodu od 2005. do 2017. godine uveća skoro devet puta (sa 60.700 eura na 554.500 eura).