Društvo

U Luci zadovoljni dinamikom pretovara

| 20:03:2018 | 10:58:59

U kompaniji “Luka Bar” AD su, kako ističu, izuzetno zadovoljni dinamikom poslovanja, količinom tereta koji se pretovara i brojem brodova koji se posljednjih dana vežu na gatovima.
 
„Naš optimizam i zadovoljstvo najbolje ilustruju sljedeći podaci, koji se odnose samo na pretovar za 48 sati: staro željezo - 3.500 tona, glinica - 5.185 tona, rasuti cement - 3050 tona, sirćetna kiselina - 2605 tona, livorno - 1400 do 1600 tona, boksit - 81.000 tona. Istovremeno očekujemo 40 kontejnera metalne trake ili 1200 tona koje ćemo uskladištiti. Što se tiče skladištenja u objektu hladnjače, očekujemo 20.000 do 25.000 paketa banana, tj. 400 do 500 tona, što će sa već uskladištenih 460 tona popuniti kapacitete.  Kao što se svakodnevno uvjeravamo u ispravnost našeg investiranja u sanaciju hladnjače, jer nam se kroz povećan obim posla sva uložena sredstva vraćaju, tako sada intenzivno radimo na pripremi i atestiranju silosa sa žitarice, jer smo u ozbiljnim poslovnim pregovorima za ponovno aktiviranje kapaciteta ovog značajnog objekta“, kaže se u saopštenju iz Luke Bar.