Društvo

Radovi na vjetroparku na Možuri ušli u završnu fazu

by DNEVNE NOVINE | 21:03:2018 | 11:07:19

Kineska kompanija “Shanghai Electric Power Engineering” ušla je u finalnu fazu građevinskih radova na vjetroparku na Možuri, a tokom proljeća je planiran početak montiranja i instalacije vjetro-generatora, rečeno je Dnevnim novinama u Ministarstvu ekonomije.
 
Prema informacijama koje su predstavnici tog Vladinog resora dobili od malteškog investitora “Enemalta plc”, do sada je od planiranih 89 miliona eura u vjetropark uloženo oko 35. Na pitanje kada se može očekivati završetak gradnje vjetroparka i njegovo puštanje u rad, u Ministarstvu nijesu precizno odgovorili.
 
“Trenutno radimo na usaglašavanju teksta aneksa ugovora kojim će se utvrditi rokovi za završetak izgradnje vjetroelektrana na lokalitetu Možura”, naveli su u Ministarstva.
 
Kako se navodi u Informaciji o realizaciji ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrana na lokalitetu Možura, koju je Vlada usvojila prošle godine, kompanija “Enemalta plc” izradila je glavni projekat i završila više od 14 kilometara pristupnih puteva i platformi za vjetroturbine.
 
“Dopremljena su 23 prstenasta temelja za vjetroturbine pomorskim putem iz Kine u dvije serije, a završena je i izgradnja 14 kilometara pristupnih puteva i platformi. Gotovo je i nivelisanje terena za platformu trafostanice, iskopavanje jarka za kabal, povezani su privremeni putevi i pribavljene sve neophodne dozvole i odobrenja”, navedeno je u Informaciji.
 
Dalje je objašnjeno da je zemljište na Možuri u državnom vlasništvu, te stoga nije sprovođen postupak eksproprijacije.
 
“Cijena godišnjeg zakupa, u skladu sa ponudom investitora, iznosi 186.057 eura što je 0,37 eura po kvadratu, a plaća ga investitor u četiri jednake rate”, navedeno je u Vladinom dokumentu.
 
Od završenih radova, kako je ranije izvijestio podizvođač Bemax, prošle godine je izliven prvi temelj od ukupno 23 predviđena za vjetroelektrane.
 
Početkom marta iz Kine su u Bar dopremljeni prvi djelovi za vjetrenjače i pripadajuća oprema.
 
Kako su Dnevnim novinama kazali u Ministarstvu, u kojoj mjeri će puštanje u rad vjetroparka na Možuri uticati na ukupan račun za električnu energiju zavisiće od brojnih faktora.
 
“Između ostalog, od ukupne projektovane potrošnje struje za kalendarsku godinu, planirane proizvodnje vjetroelektrana, kao i realizovane proizvodnje koja dominantno zavisi od meteoroloških prilika”, ukazali su u tom resoru.