Društvo

VIDEO: Završna faza radova na gradskoj infrastrukturi

by V. Knežević Vučićević / V. Šoškić, kamera i montaža A. Karađuzović | 21:03:2018 | 13:58:48

Realizacija projekta vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda, kapitalne investicije vrijednosti oko 8.300.000 eura, ovog mjeseca ulazi u završnu fazu.
 
“Za tu namjenu sedam i po miliona obezbijeđeno je iz kreditnih sredstava KfW banke, dok je deset posto učešće Opštine Bar. Tokom realizacije projekta bilo je neophodno adaptirati nekoliko putnih pravaca za šta je sredstva obezbijedila Opština. Projekat sadrži 27 km hidrotehničkih instalacija različitog profila. U okviru projekta izgrađen je i podmorski ispust u Sutomoru, prepumpna stanica i rezervoar u Šušanju. Posao je bio izuzetno zahtjevan za investitora, a izazovan za izvođača radova i stanovnike”, podsjeća sekretar Sekretarijata za investicije i imovinu Vido Dabanović.
 
Na osnovu odluke SO Bar formalni investitor i potpisnik ugovora za taj projekat je Vodovod i kanalizacija doo. Složeni projekat realizovan je po fazama- prva i druga započete su na Topolici 1 2000- te godine, a završen 2008. godine.

 
“Osim Vodovoda i Opštine uključilo se i preduzeće Vodacom koje su osnovale primorske opštine, Ministarstvo finansija, Minstarstvo održivog razvoja i KfW banka. Finansijer tog projekta je njemačka razvojna banka na osnovu ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Njemačke. Izvođač radova je ‘Jedinstvo’ iz Užica, a posao nadzora povjeren je izuzetno profesionalnom i odgovornom njemačkom preduzeću ‘Dahlem’”, ističe Dabanović, a kao potvrdu tome izdvaja izgradnju kolektora u Bjelišima pri čijoj je izgradnji došlo do odstupanja od svega jednog stepena i to u horizontali.
 
“Dok se nije podrobno ispitalo da li će to odstupanje izazvati taloženja i oštećenja, izjava da je posao korektno urađen nije se mogla dobiti…”, kaže Dabanović. Osvrnuvši se na komentare i pritužbe građana da se neki od putnih pravaca prekopavaju i po nekoliko puta, objašnjava da se to radi zbog postizanja nivoa preciznosti utvrđenog projektom na kojem insistira “Dahlem”, a svi ti troškovi padaju na teret izvođača.
 
“Naši građani zbog toga ne ispaštaju, a ni mi se po tom osnovu dodatno kreditno ne zadužujemo. Napominjem da sredstva plaćanja nijesu dobavljana ni preko Vodovoda ni preko opštine, već izvođač radova pod kontrolom nadzora i u prisustvu predstavnika Vodovoda i opštine, ovjerava situaciju, a KfW banka sa računa u Njemačkoj sredstva prebacuje na račun izvođača radova”, objašnjava Dabanović.
 
Iako je projekat komplikovan i zahtjevan, a radovi izvođeni na javnim površinama uz otežano odvijanje saobraćaja, vodosnabdijevanje građana je bilo uredno, a nije bilo ni problema u odvodu atmosferske i fekalne kanalizacije.

 
I u Vodovod i kanalizacija doo je kako ističe izvršni direktor Zoran Pajović, unapređenje vodovodnog kanalizacionog sistema ocijenjeno kao “projekat čija je realizacija bila visoko na listi prioriteta”.
 
“Sve poslove investitora obavlja naše preduzeće. Koristi koje će imati građani mogu se podvesti u dvije grupe- rekonstrukcija postojeće hidrotehničke infrastrukture neutralisaće svo procurivanje čiste i otpadne vode i zaustaviti koncentraciju atmosferske kanalizacije, a uz to je kompletna nova infrastruktura izgrađena na javnim površinama, čime će njeno održavanje biti znatno olakšano”, objašnjava Pajović, navodeći da će uskoro početi I izgradnja kanalizacionog kraka u naselju Mirošica za šta su projekat izradili inženjeri Vodovoda.
 
Direktor Vodovoda podsjeća da je u Sutomoru izgrađena nova primarna i sekundarna vodovodna mreža, nova prepumpna stanica Botun, a izgrađen je i novi rezervoar Šušanj 2 sa pripadajućom sekundarnom mrežom, čime je obezbijeđeno vodosnabdijevanje druge visinske zone naselja Zeleni pojas i Šušanj. Pri kraju su i radovi prve faze na kanalizacionoj mreži u naselju Polje.
 
U pojedinim djelovima grada postojali su stari vodovodni sistemi sa cementno- azbestnim cijevima koje su sa sadašnjeg ekološkog stanovišta ocijenjene kao nepodobne. Ovim projektom ugrađene su nove cijevi, osposobljen pouzdaniji sistem vodosnabdijevanja, gubici vodne značajno su smanjeni, a evidentan je i veliki broj novih priključaka i na vodovodnu i na kanalizacionu mrežu. U resornom sekretarijatu zadovoljni su i procjenom eksperata iz KfW banke koji su projekat u Baru ocijenili kao “jedan od najboljih koji se u Crnoj Gori realizuju iz tih kreditnih sredstava”.
 
Finalizacija obimnog posla u centru grada od Las Ramblasa prema Vatrogasnom domu i školi “Jugoslavija” usporena je zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Radovi u Makedonskoj ulici su okončani, već je stavljen prvi sloj asfalta, dok je za postavljanje drugog prema tehničkim propisima neophodno sušenje terena. Posao u ulici “Rista Lekića” je takođe završen, a u toku je pravljenje vodovodnih i kanalizacionih priključaka na pješačkoj stazi i polaganje cijevi. Dabanović očekuje da će do kraja sedmice i ta ulica biti “spremna za vraćanje u prvobitno stanje”.
 
“Prethodne sedmice završeni su radovi u ulici od kružnog toka kod marketa ‘Laković’ prema Autobuskoj stanici, Beogradskoj ulici i ulici ‘Petra Vojvodića’- s tim što u toj ulici još nije stavljen asfalni sloj. I na tom pravcu- od objekta kompanije ‘Bonesa’ do Bar Marketa biće postavljena asfaltna podloga u punoj širini saobraćajnice. Za cjelokupni prostor od Stare raskrsnice do ‘Lakovića’ izgrađen je novi kanalizacioni sistem, a asfaliranje te saobraćajnice nije finansirano iz kredita KfW Banke, nego iz sredstava opštine Bar”, napominje sekretar Dabanović.
 
Nakon završetka pripremnih radova u ulicama “Rista Lekića” i “Makedonskoj” operativa jednog od podizvođača “Jedinstva” juče je “preseljena” u Sutomore, gdje se takođe radi priprema za vraćanje saobraćajnice u prvobitno stanje. Ukoliko vremenski uslovi dozvole otpočeće radovi i na postavljanju završnog sloja asfalta na saobraćajnici u Polju, za šta je neophodno najmanje 24 sata bez padavina. I za ovu investiciju predviđena su sredstva iz kapitalnog budžeta.
 
“Intenzivno smo radili i u prigradskom području - u MZ Bar V, u Zupcima je asfaltiran pravac prema Dumezićima, a intervenisano je i u Bjelišima 3, od bulevara do pruge. U Bjelišima su počeli radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže od tog naselja do Mandarića. Kanalizaciona mreža će koštati 58.000 eura, dok je za vodovodnu planirano 54.000 eura. Kanalizacionu mrežu dobiće i mještani Popovića, a u Marovićima je u planu treća faza projekta vodosnabdijevanja od 500 metara dužnih. Od ostalih infrastruktirnih radova treba izdvojiti posao na pristupnoj saobraćajnici u Sutomoru, vrijednosti 83.000 eura. Izvođač tih radova je preduzeće ‘Đokić’. U Ilinu je u toku regulacija potoka i rješavanje atmosferskih voda pored objekata za koje su komunalije plaćene. U završnoj fazi su i radovi na sanaciji sportske dvorane. U toku je i rekonstrukcija biblioteke u Virpazaru. U ovom trenutku radimo na 26 projekata”,  navodi sekretar Sekretarijata za investicije i imovinu.

 
Direktor Vodovoda ističe da će uskoro početi radovi na izgradnji vodovodne infrastrukture u naselju Sveti Ivan, kao i na poboljšanju vodosnabdijevanja Starog Bara i Polja.
 
“U ime Vodovod i kanalizacija doo potpisao sam aneks ugovora sa firmom “Jedinstvo” čime su stvoreni uslovi za početak radova sa ciljem poboljšanja vodosnabdijevanja mjesnih zajednica Mrkojevići, Polje i Zaljevo. Projekat je uradio inženjerski tim našeg preduzeća- najavljuje Pajović, ističući “veoma dobru saradnju sa opštinom koja je rezultirala izradom važnih projekata za naselja u kojima je vodosnabdijevanje bilo problematično”.
 
Druga faza projekta, objašnjava Dabanović, podrazumijeva projekat vodosnabdijevanja naselja mala Volujica i Dobra Voda.
 
“Prva faza projekta je vrijedna oko 960.000 eura. U toku je zaključenje aneksa ugovora sa preduzećem “Jedinstvo”. Taj projekat će biti realizovan do kraja godine. U okviru tih sredstava planirana je i rekonstrukcija podmorskog ispusta Volujica, izgradnja nove prepumpne stanice za šta nam je lokaciju dodijelila Vlada Crne Gore. Vrijednost tog projekta je 1.580.000 eura. U ovom trenutku iz budžeta i kreditnih sredstava realizujemo projekte od izuzetnog značaja za dalji razvoj grada iz oblasti putne infrastrukture, vodovodnoj i kanalazacionoj mreži… vrijedne oko 18 miliona eura”, zadovoljan je Dabanović.
 
Na lokaciji između Spuških i Kongrapovih zgrada u toku je postavljanje najasvremenije javne rasjete sa led svjetiljkama. Taj posao bi, ukoliko vremenski uslovi dozvole, trebao biti završen do kraja marta.
 
“Željeli smo da osvijetlimo taj prostor prvenstveno jer je na toj lokaciji dječje igralište, ali i zbog bezbjedonosnih razloga s obzirom da se na toj lokaciji nalazi veliki parking prostor. Rasvjetu ćemo postaviti na 20 stubova sa izuzetno vrijednim dvostranim svjetiljkama. Upućujem apel sugrađanima da se odgovorno odnose prema njima, jer se nalaze na javnim površinama i u interesu je svih građana odgovoran odnos”, zaključuje Dabanović.