Društvo

Pejović: Hitno zaustaviti obrušavanje magistrale

by Željko Milović | 23:03:2018 | 09:39:48

VD načelnika Komunalne policije Bar Stevo Pejović ponovo se obratio Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, opdnosno glavnom inspektor za državne puteve Ednanu Abdiću, direktoru Direkcije za saobraćaj Savu Parači, i ministru saobraćaja i pomorstva Osmanu Nurkoviću, upozoravajući ih na stanje magistrale u dijelu Zelenog pojasa.


On podsjeća da su iznad katastaske parcele broj 3464/3 K.O. Novi Bar izvedeni građevinski radovi po Rješenju Ministarstva održivog razvoja i turizma, ali je na iskopu zemlje došlo do ugrožavanja magistralnog puta M 2.4 Bar - Petrovac.

“Dana 23.02.2018. godine od strane službenika Opštine Bar izvršena je kontrola stanja kolovoza na tom mjestu, konstatovano je da je na jednoj kolovoznoj traci (bliže sredini magistrale) došlo do pucanja asfaltnog kolovoza, gdje su nastale pukotine kolovoza uz slijeganje istog, širine cca 10 cm i dužine cca 20 m.

Dana 20.03.2018. godine službenici Komunalne policije ponovo su izašli na lice mjesta, izvršili kontrolu stanja kolovoza, sa konstatacijom da je na jednoj kolovoznoj traci došlo do pucanja asfaltnog kolovoza gdje je nastala pukotina i slijeganje istog u širini cca 25-30 cm i dužine cca 20 m”, piše Pejović. 


U dopisu Pejović obavještava nadležne službe da je potrebno hitno reagovanje i preduzimanje mjera u cilju sprječavanja obrušavanja magistrale, samim tim i blokade saobraćaja između Bara i Sutomora, koji se trenutno odvija jednom kolovoznom trakom uz neizmjenično propuštanje vozila.