Društvo

VIDEO: Rašketić: Vrijeme ne dozvoljava sanaciju klizišta

by Vjera Knežević Vučićević | 23:03:2018 | 13:17:41

Klizište koje se početkom februara aktiviralo na dijelu magistrale Bar – Petrovac, na lokalitetu Zeleni pojas, gdje je u toku izgradnja poslovnog objekta - hotela, ponovo je zbog obilnih kiša “proradilo”.
 
“Iako je projekat za rekonstrukciju urađen, pripremni radovi za izgradnju potpornog zida i sanaciju puta započeti, a materijal nabavljen, vremenski uslovi ne dozvoljavaju da počnemo posao, jer bi to prouzrokovalo novo klizanje tla” - objasnio je Emir Rašketić, vlasnik firme “Rašketić” koja izvodi radove.
 
On ističe i da se na toj dionici Jadranske magistrale saobraćaj odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom, uz svu propisanu signalizaciju.
 
“Nema potrebe ni za kakvom panikom. Očekujemo da ćemo radove na sanaciji puta početi u ponedjeljak, 26. marta, za kada je najavljena stabilizacija vremenskih prilika”, najavljuje Rašketić, koji kaže i da je zadovoljan saradnjom sa glavnim inspektorom za puteve Ednanom Abdićem sa kojim je “u svakodnevnom kontaktu”.

 
Podsjetimo, nakon što je došlo do klizanja terena, glavni inspektor za puteve Ednan Abdić je izdao rješenje kojim se d.o.o. “Sky development” iz Nikšića kao investitor i d.o.o. “Rašketić” iz Bara kao izvođač radova na izgradnji poslovnog objekta - hotela na lokalitetu Zeleni pojas, obavezuju da odmah obustave sve radove na iskopu temeljne konstrukcije planiranog objekta, jer nastavak radova može ugroziti stabilnost trupa puta.
 
“Potrebno je da se hitno izvrši privremena sanacija i obezbjeđenje trupa puta od daljeg zarušavanja. U tom cilju neophodno je privremeno kamenim i drobinskim materijalom zasuti kosinu zasjeka do kolovoza puta i formirati stabilnu škarpu koja će spriječiti dalje osipanje trupa puta”, navodi se u rješenju.
 
Osim toga, investitoru i izvođaču radova naloženo je da urade projekat zaštite trupa magistralnog puta i nakon odobrenja od strane Direkcije za saobraćaj započnu njegovu trajnu sanaciji. Potrebno je i da privremeno isključe dio desne saobraćajne trake na kojoj su se pojavile deformacije, a saobraćaj regulišu propisnom vertikalnom i svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom i permanentno prate stanje na kolovozu puta, kako bi se pravovremeno primjenile i druge mjere zaštite puta i saobraćaja na njemu.
 
Rješenjem koje potpisuje glavni inspektor za puteve Ednan Abdić, investitor treba da uradi projekat zaštite temeljne jame i susjednih objekata (magistralnog puta) i dostavi ga inspekciji za državne puteve i Direkciji za saobraćaj na uvid.
 
“Rješenjem je naložena i izrada glavnog projekta planiranog objekta hotela u okviru kojeg treba definisati i saobraćajno rješenje priključenja lokacije na putnu infrastrukturu i sanaciju trupa magistralnog puta u sklopu interne saobraćajnice 2 koja se navodi u Idejnom projektu. Za ove radove neophodna je saglasnost Direkcije za saobraćaj”, navedeno je u rješenju koje je potpisao glavni inspektor za puteve.