Društvo

TO BAR: Čekanje puno rebusa, treći dio

by Željko Milović | 23:03:2018 | 20:41:20

Danas u 16:00 se u sastao Izvršni odbor Turističke organizacije Bar, u punom sastavu, povodom zakazane sjednice.
 
Konstatovano je, međutim, da nema zapisničara, jer je savjetnica za pravne poslove preduzeća, koja obavlja taj posao, i dalje na bolovanju, te je predloženo da se za to delegira nova osoba iz ove firme. 

Takođe je dogovoreno da se za potrebe praćenja 17, sjednice angažuje advokat kao pravna podrška.
 
Na nastavku sjednice IO bi trebala biti konstatovana ostavka v.d. direktora TO Bar Predraga Ristovića, ali i preduzeti konkretni koraci u izboru budućeg direktora TO Bar.