Društvo

Vodovod: Potrebno kadrovsko osnaživanje

| 27:03:2018 | 09:45:46

Iz Vodovod i kanalizacija doo danas je stiglo saopštenje. Prenosimo ga integralno:
 
“Snabdijevanje stanovništva vodom za piće je sigurno najznačajnija komunalna djelatnost. U obavljanju te djelatnosti, osnovni zadatak DOO ‘Vodovod i kanalizacija’ je da svim svojim korisnicima isporuči dovoljne količine vode.
 
U ostvarivanju tog cilja, medutim, svakodnevno se suočavamo sa brojnim problemima i teškoćama. Svakako najveći problem predstavljaju značajni gubici vode na mreži i nenaplaćena potraživanja. Naime, i pored više od 900 manjih i većih intervencija na vodovodnoj mreži koje smo imali u 2017. godini i 233 otkrivena nelegalna priključka, gubici na mreži su i dalje veliki.  Oni su svakako uslovljeni i činjenicom da ukupna dužina vodovodne mreže profila od 20 do 500 mm na području naše opštine iznosi 472 km i da je u dobroj mjeri zastarjela.
 
S druge strane, i pored povećanja naplate u 2017. godini od 5,44% ili za više od 180.000€ u odnosu na 2016. godinu, nenaplaćena potraživanja se i dalje mjere milionima eura što ugrožava održivost cjelokupnog sistema, s obzirom da je naknada za isporučene količine vode jedini prihod ovog privrednog društva. Medutim, i pored svega toga, odgovornost koju imamo i osjećamo prema našim korisnicima nas obavezuje da i u narednom periodu uložimo dodatne napore na ostvarivanju što boljih rezultata.
 
U tom cilju, DOO ‘Vodovod i kanalizacija’ će, pored angažovanja postojećih kapaciteta, istovremeno i dalje nastaviti i sa kontinuiranim unaprjeđenjem kadrovskih potencijala i njihovim osnaživanjem kako bi mogli uspješno odgovoriti svim zahtjevima i izazovima koji se budu postavljali pred nama”.