Društvo

Danas počinje larvicidno suzbijanje komaraca

| 27:03:2018 | 12:19:23

Radna jedinica “Ekološka sanitacija” koja posluje u okviru Komunalnog sektora doo Komunalne djelatnosti Bar, obaviće danas i sjutra prvi tretman lavricidnog suzbijanja komaraca.
 
Tretman će se obaviti biološkim larvicidom “Larva Stop 3G“.
 
U akciji će biti obuhvaćena kompletna površina Opštine Bar – kanali i stajaće vode,koji su idealno stanište za larve komaraca.
 
Ovo je prva od planiranih aktivnosti na suzbijanju larvi i odraslih formi komaraca. Planirana su još dva larvicidna tretmana u narednom periodu, kao i šest tretmana uništavanja odraslih formi u ljetnjim mjesecima putem zadimljavanja.