Društvo

VIDEO: Laž sa aspekta vjera, psihologije i sociologije

by Vesna Šoškić, kamera i montaža Adi Karađuzović | 30:03:2018 | 23:19:31

Medžlis Islamske zajednice Bar u susret 1. aprilu-Međunarodnom danu laži, organizovao je tribinu na temu "Laž sa aspekta vjera, psihologije i sociologije".

 
Učestvovali su vjerski poglavari sve tri konfesije- Slobodan Zeković-arhijerejski protoprezviter, nadbiskup barski Rok Đonlešaj i glavni imam Muidin Milaimi, kao i profesori psihologije i sociologije Nataša Šljivić i Elmaz Osmanović.
 
Laž je u korijenu svih zala, nepočinstava i devijacija, koji prouzrokuju ličnu i kolektivnu nesreću, jedan je od zaključaka veoma uspjele i dobro osmišljene tribine.
 
Laž, nažalost, postaje sve prisutnija kategorija u našem društvu koje moralno i duhovno posrće. Zato je tribina u Islamskom kulturnom centru i nasušna potreba i opomena. Značajna je i sa tog aspekta što ponovno, u skladu sa tradicijom grada pod Rumijom, okuplja vjerske poglavare sve tri konfesije na zajedničkom zadatku mirnog suživota i stvaranja humanijeg i boljeg društva.
 
Mr Muidin Milaimi-glavni imam barski, istakao je da je organizovana kako bi se svi podsjetili da djecu moramo učiti da budu pravedna i da uvijek govore istinu.

 
“Samo na taj način gradimo zdravu i srećnu budućnost. Moramo biti iskreni u porodici, u društvu i na svakom mjestu”, kazao je Milaimi koji je objasnio da islam strogo zabranjuje laž, osim u tri slučaja: u ratu da bi spasili život, u braku da bi spasili brak i kod pomirenja dvije zavađene strane.
 
“U bogatoj literaturi pravoslavne crkve napisani su tomovi knjiga na temu grijeha, a laž to jeste. Bog je vječna ljubav, pravda, dobrota, ali Bog je i vječna istina. Čovjek je sazdan kao ikona božja, zato je obavezan da živi u istini, sa istinom i da istinu zbori”, kazao je arhijerejski protoprezviter barski Slobodan Zeković, koji se, kao i nadbiskup Rok Đonlešaj, obratio učesnicima tribine putem video bima.
 
“Moralni zakon cijelog čovječanstva sadržan je u deset zapovijesti koje je Bog dao svetom proroku Mojsiju na Sinajskoj gori. Deveta zapovijest glasi da ne govorimo laži i da ne svjedočimo lažno, posebno na sudu”, kazao je paroh barski Zeković , koji je naveo i da u svetom pismu piše da je “đavo otac laži i ko laž govori đavolu služi, a ne Bogu”.
 
“Laž je grijeh protiv čovjeka i protiv Boga. Ne reci lažna svjedočanstva-jeste božja zapovijest. Čovjek ima pravo na istinu i uskratiti mu je ili slagati ga je grijeh. Čovjeku nikada nije dopušteno lagati, jer je Bog zabranio laž i naredio istinu”, upozorio je i barski nadbiskup, monsinjor Rok Đonlešaj.
 
Laž je analizirana i sa stanovišta psihologije i sociologije.
 
Profesorica Nataša Šljivić, koja se bavi i psihološkim savjetovanjem, objasnila je koje su osnovne karakteristike ljudi koji lažu, koje vrste laži postoje, ali i koje su njihove posljedice.

 
“Ne postoji univerzalni profil ličnosti koji bi se mogao pripisati lažovu, ali je izvjesno da su nezrelost, nizak nivo samopouzdanja i samopoštovanja, slabo razvijena savjest, neodgovornost, manipulativnost i slično, karakteristike ljudi koji su skloni laganju. Nisu sve laži podjednako ‘teške’ i postoje različite vrste laži, počev od ‘bijelih’, sitnih, bezazlenih, mada nijedna laž u osnovi nije bezazlena, preko nesvjesnih, impulsivnih, pa do onih koje se koriste u svrhu manipulacije drugima, kojima se ljudi više služe svjesno i ciljano da bi ostvarili ličnu, psihološku, socijalnu ili materijalnu dobit. Posljedice ovih manipulacija mogu biti velike, mogu zahvatiti veliki broj ljudi i ostaviti teške posljedice”, kazala je profesorica Nataša Šljivić, koja je istakla da cijenu laži uvijek plati onaj koji laže, prije ili kasnije. Laž predstavlja veliku prepreku ka ličnom i društvenom blagostanju.
 
Profesor Medrese u Podgorici, sociolog Elmaz Osmanović prezentirao je teorijsko određenje istine, kako doći do nje i prepoznati je, ali i objasnio kako je u osnovi, najčešće medijske i političke manipulacije, laž.

 
“Laž može da nanese štetu društvu sa aspekta manipulativnog, koje se najlakše može evidentirati kroz proces mas medija, politike, ekonomije, unutar porodičnog i društvenog konteksta. Svi oni mogu veoma loše da utiču, kada je određena velika manipulacija usmjerena na određeni problem u društvu, koji je, na kraju krajeva i konstrukt te same laži”, kazao je profesor Osmanović.
 
Inventivna i veoma uspjela tribina "Laž sa aspekta vjera, psihologije i sociologije" organizovana je u Islamskom kulturnom centru na inicijativu mladih i visprenih profesorica vjeronauke-Nermine Nikezić- Pašanbegović i Sanele Vukić.