Društvo

Vodovod odložio promjenu cijene vode

by Vjera Knežević Vučićević | 02:04:2018 | 11:02:42

DOO Vodovod i kanalizacija Bar još nije utvrđivalo cijenu vode u skladu sa novim Zakonom o komunalnim djelatnostima.
 
“Prema našim saznanjima cijenu vode po tom zakonu još nije utvrdilo ni jedno preduzeće u Crnoj Gori. Uvjereni smo da razlog leži u činjenici da su kao elementi za formiranje cijene vode, pored dosadašnjih, i propisani troškovi investicionog održavanja, kao i troškovi otplate kredita za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture i nabavku pripadajuće opreme, što bi, kod zakonskog rješenja da cijena vode ne smije da bude različita za pojedine korisnike rezultiralo enormnim povećanjem cijene za domaćinstva i njenim skromnim smanjenjem za pravna lica i preduzetnike. Zbog toga je Udruženje Vodovoda Crne Gore i iniciralo odlaganje ovih zakonskih rješenja na određeno vrijeme”, objašnjava izvršni direktor Vodovoda Zoran Pajović.
 
Sadašnja cijena vode u Baru je 0,96 eura po kubiku za domaćinstva , za ustanove predškolskog vaspitanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i zdravstvene ustanove 1,47 eura po kubiku, a za ostala pravna lica i preduzetnike iznosi 1,84 eura po utrošenom metru kubnom.
 
DOO Vodovod i kanalizacija Bar je u 2017. godini po osnovu isporučenih količina vode naplatilo 3.501.832 eura, od toga 2.302.783 eura od domaćinstava, a 1.199.048 eura od pravnih lica i preduzetnika.
 
Ovo privredno društvo ukupno ima 23.800 korisnika, od čega su 21.641 domaćinstva, a 2.159 pravna lica i preduzetnici.