Društvo

Predsjednički izbori, 2. april

| 02:04:2018 | 20:20:42

DR DRAGINJA VUKSANOVIĆ POSJETILA PLJEVLJA

 
Kandidatkinja za predsjednicu Crne Gore dr Draginja Vuksanović posjetila je danas Pljevlja gdje je razgovarala sa brojnim građanima i predstavnicima loklanih NVO o izazovima sa kojima se ovaj grad susrijeće.
 
“Danas smo u Pljevljima, gradu koji treba da bude simbol naše multukulturalne države, zbog bogatog kulturno - istorijskog i sakralnog nasljeđa. Upravo smo posjetu započeli u manastiru Sv. Trojica a onda nastavili u Husein-pašinoj džamiji kao najznačajnijim vjerskim objektima grada.
 
Naša država je bogata zbog snage našeg multinacionalnog i multivjerskog sklada i kao takva je sigurno primjer svima u Evropi i na primjeru tog jedinstva želim da poručim da su građani Pljevalja odličili da je vrijeme za promjene.
 
Želim, takođe, da naglasim, da sam se kao poslanica u Skupštini do kraja borila da se ne donese Zakon o legalizaciji neformalnih objekta, zato što je suprotan Ustavu i svim sistemskim zakonima ove države. Ne obećavam, nego garantujem da ću poslije izbora inicirati donošenje novog Zakona koji će biti u interesu građana Crne Gore, a ne otuđenih partijskih elita.
 
Dr Vuksanović je posjetila i deponiju na Maljevcu, gdje je razgovala sa prestavnicima stanovnika koji su ugroženi u tom području, kao i sa predstavnicima NVO “Breznica”. Takođe, posjetila je Sigurnu žensku kuću gdje je razgovarala sa predstavnicima NVO i korisnicama, a u Milet bašti je imala sastanak sa majkama sa troje i više djece koje su ostale bez nadoknada.