Društvo

U maju počinju obuke spasilaca na vodi

| 05:04:2018 | 12:04:23

U okviru priprema za nastupajuću turističku sezonu, Crveni krst Crne Gore organizuje obuke za spasioce na vodi.
 
Planirano je održavanje četiri kursa, od  1-7. maja; 19-25. maja; 2-8.juna  i od 15-21. juna, u Nastavnom centru za obuku spasilaca na vodi (Dom solidarnosti u Sutomoru).
 
Da bi zainteresovani kandidat mogao da pohađa obuku, na početnom testiranju treba da ispuni određene norme, a to su: ronjenje na dah – 20 metara i više, plivanje na 50 metara za 50 sekundi i plivanje na 300 metara za 6 minuta i 20 sekundi. Kandidat mora da ima najmanje 18 godina, kao i da posjeduje potvrdu o psiho-fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje).
 
Sedmodnevna obuka se sastoji od 100 časova nastave (praktične, teoretske i prve pomoći). Kako je Crveni krst Crne Gore član Međunarodne federacije za spašavanje na vodi (ILS-e), program obuke je usklađen sa evropskim i svjetskim standardima.
 
“Ovogodišnje aktivnosti na obezbjeđivanju dovoljnog broja spasilaca za turističku sezonu su počele krajem februara, kada su na bazenima u Budvi održane i prve provjere – ovjere licenci za postojeće spasioce na vodi. Na obaveznim godišnjim  provjerama znanja i sposobnosti, intruktori spasilaštva na vodi nastoje da već svršenim spasiocima pomognu u obnavljanju znanja spasavanja, pružanja prve pomoći i kardio-pulmunalne reanimacije. Do sada je 90 spasilaca na vodi ovjerilo svoje licence. U okviru kurseva će biti organizovane dodatne četiri provjera za ovjeru licenci”, kazali su iz Crvenog krsta.
 
Procjenjuje se da će tokom sezone biti potrebno angažovati preko 500 spasilaca.