Društvo

Barska nadbiskupija: Očekujemo posvećenje Svete Katarine

| 10:04:2018 | 10:35:57

Nadbiskup barski Rrok Gjonlleshaj obratio se javnim pismom Ministarstvu kulture Crne Gore i JP Kulturni centar Bar, u kome podsjeća na događaje koji su prethodili obnovi crkve Svete Katarine u starom gradu Baru. 
 
U pismu čestita u ime Ordinarijata Barske nadbiskupije, sveštenstva, časnih sestara i vjernika početak radova na restauraciji ovog sakralnog objekta.
 
“Raduje nas činjenica da su nakon više od jedne decenije i konstantnog propadanja ovako reprezentativnog zdanja osigurana novčana sredstva i stručni nadzor, te Božjom pomoću očekujemo uspješno poduzeće.
 
Međutim, o ovom važnom događaju za našu crkvu informisani smo putem medija (dnevnog lista ‘Pobjeda’, i internet portala Bar Info). Smatramo da su institucije trebale da Ordinarijat obavijeste službenim putem, s obzirom da je obnova crkve Svete Katarine upravo potekla od Barske nadbiskupije još 2001. godine.
 
Napominjemo da smo u cilju njene obnove za mandata msgr Zefa Gashija organizovali Odbor u kojem su bili predstavnici Nadbiskupije, lokalnih organa i strukovnih institucija. U tom smjeru, Barska nadbiskupija je iznos od 1.800 DEM isplatila za arheološka istraživanja, kao i izradu projekta iznos od 7.200 DEM, koji je verifikovan od Regionalnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Republike Crne Gore. Tom prilikom je postignuta saglasnost da se nakon obnove crkve jednom godišnje na blagdan Svete Katarine (25. novembra) održi Sveta misa, te da se u crkvi održavaju prikladne kulturne manifestacije, imajući u vidu njen sakralni karakter”.

 
Gjonlleshaj nadalje kaže da se tada stalo sa projektom, jer je Barska nadbiskupija bila spremna da izdvoji polovinu potrebnih sredstava, ali JP Kulturni centar Bar “tada nije bio u mogućnosti da odgovori finansijskim potrebama projekta obnove crkve”.
 
“U međuvremenu, Barska nadbiskupija je pažnju usmjerila ka gradnji stoljetnog poduhvata konkatedrale Svetog Petra Apostola u Novom Baru, zbog čega nije samostalno mogla izvršiti obnovu crkve. Iz tih razloga, a na molbu JP Kulturnog centra Bar, predali smo spomenuti projekat obnove Svete Katarine istom organu u cilju konkursa kod domaćih i inostranih donatora.
 
Smatramo da je bilo neophodno da Vas obavijestimo o ovim činjenicama, prije svega, zbog minulog vremena, ali i promjena rukovodnih struktura.
 
Nadamo i molimo se uspješnom poduzeću, te očekujemo od Vas da omogućite da na blagdan Svete Katarine barski nadbiskup posveti ovu crkvu”, kaže se u pismu nadbiskupa Rroka Gjonlleshaja Ministarstvu kulture Crne Gore i JP Kulturni centar Bar.
 
Restauracija crkve Svete Katarine, objekta koji je najupečatljivije obilježje srednjovjekovne umjetnosti u Starom gradu Baru, započela je sredinom marta. Projekat restauracije crkve svojevremeno je uradio tim na čelu sa Omerom Peročevićem, Ilijom Laloševićem, Zoranom Milošević, Katarinom Nikolić, Željkom Radovanovićem i Jovicom Radovanovićem. Projekat je doživio par revizionih prepravki koje su u korelaciji sa sadašnjim stanjem, jer je crkva posljednjih godina znatno urušena. Dopunjen je i mišljenjem aktuelnog stručnog nadzornika Božidara Jovićevića.