Društvo

Odobreno postavljanje radara na Vrsutu

by VIJESTI | 10:04:2018 | 11:51:38

Vlada je prihvatila inicijativu ministarstava odbrane i finansija da država ustupi u dugoročni zakup svoje zemljište na vrhu brda Vrsuta Kontroli letjenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) iz Beograda, koja će tu postaviti novi radar za kontrolu vazdušne plovidbe nad Crnom Gorom.
 
Lokaciju Vrsuta koja je u državnom vlasništvu čini pet katastarslih parcela u KO Zupci, KO Limljani, KO Sozina i KO Zankovići u opštini Bar, ukupne površine 19.798 kvadrata.
 
“SMATSA se Ministarstvu odbrane obratila zahtjevom za korišćenje predmetne lokacije, radi postavljanja radarskog sistema kojim bi se, uz onaj koji se nalazi na lokaciji Srpska Gora u Podgorici, pokrio čitav vazdušni prostor Crne Gore i dio Jadranskog mora, čime bi se izbjegla zavisnost od razmjene radarske slike sa provajderima susjednih država”, piše u obrazloženju odluke.
 
SMATSA je krajem prošle godine od Evropske investicione i Evropske banke za obnovu i razvoj uzela kredit od 74,15 miliona eura za unapređenje i modernizaciju sistema.