Društvo

TOB podržala deset projekata sa 60 hiljada eura

by Vjera Knežević Vučićević | 11:04:2018 | 18:22:24

Na osnovu javnog poziva za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji opštine Bar, Turistička organizacija Bar je prva u državi organizovala raspodjelu deset posto sredstava od boravišne takse koja su za 2016. godinu iznosila 60.000 eura. Tim povodom je danas održana konferencija za novinare.
 
Pravo na podnošenje zahtjeva imale su javne ustanove, NVO i druga pravna lica.
 
Za projekat “Kulturna mapa, brošura, kartografske podloge za mape” “Mas Trade” DOO je dobilo 10.950 eura, Kulturnom centru je za sanaciju i rekonstrukciju crkve Svete Katarine opredijeljeno 10.000 eura, Hrvatskom kulturnom društvu za “3D Starog Bara” 3.000 eura, dok je NVU “Centar za geopolitiku” za projekat “Bar ukratko” po procjeni stručnog žirija zavrijedio 8.000 eura. NVO “Društvo maslinara” je za Rekonstrukciju Starog mosta “Suvi potok” dobilo 4.000 eura, NVO “3D ARCH” za promociju Starog Bara u 3D 6.000 eura, a JP Kulturni centar Bar za monografiju 30 godina Barskog ljetopisa 9.000 eura. NVO “Mediteranski centar fotografije će projekat “Suvomeđe” realizovati uz podršku TO Bara u iznosu od 3.000 eura, isti iznos su dobile i NVO “Bubulj” za izradu turističko- kulturnih spotova i NVO “Mediteranski centar fotografije” za Brošuru- tradicionalna kuhinja.

 
“Opština Bar je prošle godine imenovala tri člana komisije- predsjednicu Anastaziju Miranović i članove Svetlanu Gažević i Iliju Stojovića. Javni poziv je trajao 45 dana. Veoma sam zadovoljna i brojem prijavljenih i idejama pristiglim na ovaj konukrs koji se realizuje od sredstava iz 2016. godine. Danas je izašao i drugi Javni poziv u iznosu od 69.000 eura za 2017. Godinu, koji traje narednih 45 dana”, objasnila je VD direktor TO Bar Neda Ivanović.
 
Predsjednica komisije dr Anastazija Miranović izrazila je zadovoljstvo što je kako je kazala “TO Bara prva u državi prepoznala potrebu da rasporedi sredstva najuspješnijim aplikantima za realizaciju projekata koji se odnose na valorizaciju kulturne baštine”.

 
“Kulturna baština grada Bara je veoma raznolika- od materijalne, preko pokretne, nepokretne, do nematerijalne baštine, a aplikanti su ‘pokrivali’ sve te sfere kulturne baštine- kako od najbrojnijih vezanih za područje Starog Bara, tako i za podneblje Crmnice, Krajine… Neke od njih je bunilo to što ovo nije bio javni poziv za izradu projekata, nego upravo za njihovu realizaciju. To je urađeno jer je praksa pokazala da projekti za koje se aplicira završe negdje ‘u ladicama’ i ne realizuju se. Znamo da je kulturni turizam ogromni resurs za čiji značaj, na žalost, još uvijek nijesmo dovoljno osvijestili saznanje”, kazala je dr Miranović, izražavajući nadu da će poput Turističke organizacije Bara i ostali subjekti u Crnoj Gori slijediti njen lijep primjer i da ćemo ubuduće “imati tu spregu kulture i turizma na adekvatan način što Crna Gora zaslužuje”.
 
TO Bar će sa svima pojedinačno sklopiti ugovor s obzirom da se radi o različitim projektima.
 
U ime firme Mas Trade poznati crnogorski fotograf Lazar Pejović je objasnio da su se prilikom apliciranja rukovodili procjenom da su savremne forme promocije crnogorskog turizma nedovoljno zastupljene.
 
“S obzirom da je TO Bara pionir u  državi u svim inovacijama u turizmu u smislu  metodologije promocije, razvoja komunikacionih instrumenata i djelovanja na terenu, željeli smo da stvorimo adekvatne kartografske podloge koje bi se mogle implementirati u savremene komunikacione kanale”, kazao je Pejović.

 
Direktor Kulturnog centra Bar Ćazim Nikezić je zahvalio na podršci za realizaciju dva značajna projekta- sanaciju i rekonstrukciju crkve Svete Katarine i izradu monografije “30 godina Barskog ljetopisa”. On je najavio da će na novom javnom pozivu ponovo aplicirati za dodatna sredstva za rekonstrukciju crkve Svete Katarine.
 
Govoreći o značaju projekta HKD “Sv. Jeronim” 3D Starog Bara Vladimir Marvučić je kazao da je on “svojevrsna reanimacija Starog Bara”.
 
“U našem timu je bio čitav niz uglednih naučnika, pa su se poštovale stručne pretpostavke, a nijesmo se vodili bajkovitim predstavama”, istakao je Marvučić. 

Predsjednik Društva maslinara Bar Ćazim Alković zadovoljan je sa 4.000 eura koje je Društvo dobilo za rekonstrukciju Starog mosta “Suvi potok”. On je pojasnio da je prilikom odluke da apliciraju za učešće u postupku raspodjele sredstava “insistirano na povezivanju maslinarstva i turizma”.

 

“Most s kraja 17. i početka 18. vijeka propada. Ograda je pala, a ni kaldrma nije u dobrom stanju, pa je realna opasnost da će se ubrzo urušiti. Inicijator njegove zaštite i čovjek koji je najviše uradio na pripremi projekta sanacije je čuveni barski arheolog Omer Peročević”,  kazao je Alković.
 
Zasluženu pažnju i materijalnu podršku vrijednu 8.000 eura zavrijedio je  projekat NVU “Centar za geopolitiku” pod nazivom “Bar ukratko”. Jedan od afirmatora turističkih potencijala opštine Bar je i NVO “Bubulj” čiji su članovi dodjelom sredstava u iznosu od 3.000 eura u projektima vezanim za valorizaciju kulturne baštine, obavezani da izrade dva turističko - kulturna spota. NVO “Mediteranski centar fotografije” će promovisati “Suvomeđe” i izraditi brošuru Tradicionalna kuhinja.
 
Ovih dana u Baru boravi 1.652 gosta, što je 15% više nego prošle godine u isto vrijeme. Za dva mjeseca je ostvareno 4.200 noćenja, što je za dva procenta više u odnosu na uporedni period. Konkurs za izgradnju fontane na Trgu Vladimira i Kosare je raspisan po treći put, u toku je i priprema konkursa za uređenje četiri kružna toka u Baru, intenzivno se radi i na projektima “Trasom Starog Ćira”, uređenju četiri pećine u barskom zaleđu, projektima “Stazom orhideja”, “Stazom endemskog bilja” i “Stazom ljekovitog bilja”…