Društvo

Joketić ponovo predsjednik Organizacije slijepih

by Darija Marđokić | 17:04:2018 | 12:35:34

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj je u nedjelju održala konstitutivnu sjednicu Skupštine, na kojoj je za predsjednika ponovo izabran Veselin Joketić.
 
Na sjednici su verifikovani mandati članovima Skupštine, imenovani su članovi Upravnog i Nadzornog odbora. Za delegate u skupštini Saveza slijepih Crne Gore izabrani su Mitar Đukanović i Veselin Joketić. Usvojeni su i Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu, kao i Program rada i finansijski plan za 2018. godinu.

 
Predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj Veselin Joketić istakao je da je ova sociohumanitarna organizacija napravila zapažene pomake na putu ostvarivanja što boljih uslova za život slijepih i teže slabovidih osoba na teritoriji opština Bar i Ulcinj.
 
„Učinjeno je jako puno, a imidž organizacije je u očima crnogorske javnosti vidno unaprijeđen, čime barska Organizacija dobija obrise modernog udruženja koje sve više postaje primjer zajednici osoba sa  invaliditetom, ne samo u Crnoj Gori, već i šire. U proteklom periodu vodilo se računa o svim postojećim aktivnostima Organizacije slijepih, ali se intenzivno radilo i na razvijanju svijesti kod članova o konceptu ljudskih prava osoba sa smetnjama vida, ali i filozofiji samostalnog življenja. Takođe smo razvijali postojeće i stvarali nove odnose sa relevantnim institucijama i organizacijama, kako na domaćem, tako i na međunarodnom nivou”, kazao je Joketić.

 

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj osnovana je 1948. godine i najstarija je organizacija osoba sa invaliditetom koja postoji na teritoriji Bara i Ulcinja. Od osnivanja, do danas, članica je Saveza slijepih Crne Gore. Prema trenutnoj evidenciji ovo udruženje broji 76 članova različite strukture i starosne dobi.
 
“Reprezentativni smo jer različitim aktivnostima nastojimo da utičemo na unaprijeđivanje kvaliteta života svih slijepih i teže slabovidnih osoba. Nastojali smo da realizujemo sve programske aktivnosti, ali i da se borimo za dobijanje povjerenja novih donatora. Iz tog razloga smatramo da je protekli period, po našem mišljenju, bio vrlo uspješan, a o tome svjedoče i ostvareni rezultati. Uz veliko  ulaganje ličnih napora i timskim radom priveli smo kraju i realizovali veliki dio programom predviđenih aktivnosti“, istakao je Joketić i naveo da su pred njima novi izazovi i brojni zadaci koje će u narednom periodu realizovati.

 
„U svakom trenutku nastojaćemo da ostvarimo ciljeve i opravdamo povjerenje članova zbog kojih i postojimo. Prihvatamo sve sugestije i prijedloge slijepih i teže slabovidih osoba, koje i ovim putem pozivamo da se u što većoj mjeri uključe u rad organizacije, jer samo zajedno možemo da se izborimo za bolji status osoba sa invaliditetom u društvu“, zaključio je Joketić.
 
Pored članova Skupštine Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, sjednici su prisustvovali predstavnici Organizacija slijepih iz Podgorice, Cetinja, Kotora, Bijelog Polja, Nikšića i Pljevalja, kao i predsjednica  Saveza slijepih Crne Gore Žana Đačić.