Društvo

Odb.direktora Luke: Finansijski učinak zadovoljavajući

| 23:04:2018 | 15:56:29

Saopštenjem se danas obratio Odbor direktora Luke Bar. Prenosimo ga u integralnoj verziji uz redakcijske intervencije. 

"Luka Bar" AD je u poslovnoj 2017. godini ostvarila pretovar u iznosu od 1.700,205 tona, što je za 41% više u odnosu na uporednu 2016. godinu.
 
Odbor direktora "Luka Bar" AD je na svojoj prethodnoj sjednici usvojio nekonsolidovane finansijske iskaze, saglasno zakonskim rokovima i zakonskoj proceduri, te konstatovao da su u predmetnom godišnjem periodu ukupni prihodi iznosili 12.306.015 eura, pri čemu su rashodi iznosili, 11.364.102 eura, čime je ostvaren ukupan rezultat, odnosno neto dobit u iznosu od 941.913 eura.
 
Na visinu nominalno ostvarenog rezultata, u odnosu na uporedni period prethodne godine, najviše je uticao izostanak prihoda od naknade za upotrebu obale u periodu od 1. 05. do 31. 12. 2017. godine, koja je, u istom periodu prošle godine, iznosila 756.402 eura, kao i povećanih rashoda u dijelu otpisa potraživanja od kupaca zbog nenaplativosti istih, u iznosu od 2.047.367 eura, te povećanje troškova zarada koje su dostigle iznos od 3.865.412 e (bruto), čime je, ukupno posmatrano, finansijski učinak Luke Bar ocijenjen kao zadovoljavajući.
 
Nadalje, Odbor direktora je na današnjoj sjednici prihvatio Izvještaj menadžmenta (na nekonsolidovanom nivou), a takođe prihvatio i Prijedlog opšteg sporazuma izmedju Sindikata i Izvršnog menadžmenta u regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu ranije neisplaćenih zarada i drugih primanja, usaglašen izmedju strana u istom, koji je bio u fokusu Odbora direktora već duže vrijeme.