Društvo

Nove pumpe za bolje snabdijevanje Sutomora i Ilina

by Vjera Knežević Vučićević | 26:04:2018 | 11:19:38

Stručne ekipe DOO Vodovod i kanalizacija su konstantno na terenu i predano rade na saniranju oštećenja i predupređivanju poteškoća u vodosnabdijevanju potrošača. Radovi se nerijetko izvode u jako zahtjevnim i teškim uslovima sa maksimalnim angažmanom svih potencijala u smislu ljudstva i tehničkih kapaciteta, a sve u cilju da se nastavi kvalitetno vodosnadbijevanja potrošača, saopšteno je iz ovog privrednog društva.
 
“Složenost barskog sistema vodosnabdijevanja je poslijedica razuđenosti područja i čine ga 11 izvorišta i 19 vodozahvatnih objekata. Dakle, radi se o složenom sistemu gdje je stepen izraženosti problema i sigurnosti u vodosnabdijevanju u direktnoj zavisnosti od kapaciteta izvorišta, sigurnosti zahvata vode na njima, stanja ispravnosti magistralnih i tranzitnih cjevovoda i opreme na njima, a posebno od razvoja i stanja distributivne mreže”, objašnjava direktor tehničkog sektora Alvin Tombarević.
 
Distributivna mreža, kojom se snabdijevaju potrošači na području barske opštine je ukupne dužine 468 kilometara, što svjedoči o veličini ukupnog sistema vodosnabdijevanja.

 
“Uslijed dotrajalasti distributivne mreže na pojedinim pravcima nerijetko dolazi do čestih prekida protoka tako da i ovih dana imamo ispade na mreži kada je riječ o cjevovodima DM 300 mm Ratac i DN 300 mm Sutomore. Pored aktivnosti na saniranju oštećenja na mreži, DOO Vodovod i kanalizacija sprovodi konstantne mjere na planu prevencije i unaprijeđivanja tehničkih kapaciteta. Shodno tome, u toku je nabavka dvije nove pumpe koje će biti montirane u najskorijem roku i koje će poboljšati vodosnabdijevanje za potrošače koji se snabdijevaju sa pumpnih stanica Ilino i Haj Nehaj”, najavljuje Tombarević.
 
Iz Vodovod i kanalizacija Doo upućuju molbu potrošačima da imaju razumijevanje za eventualne probleme u vodosnabdijevanju koji nastaju uslijed intezivnih radova koji se sprovode a koji se trenutno izvode na području koja se snabdijevaju sa vodoizvorišta Brca i koji će biti izvedeni u najskorijem mogućem roku.