Društvo

Završen Eko dan Opštine Bar

| 27:04:2018 | 12:25:33

Sadnjom 340 borova u „Šumicama“ završen je Eko dan Opštine Bar u organizaciji NVO Info Sport CG Bar.
 
Ovaj “Eko dan Opštine Bar”, kao segment projekta “Ekološko uređenje priobalnog pojasa Opštine Bar”, kako ističe autor mr Miodrag Banović, započet je 21. novembra 2017, a završen 26. aprila ove godine.

 
Navodnjavanje mladih zasada maslina, bagrema i borova obavljano je odmah nakon sadnje.
 
Ručni alat za završetak sadnje donirali su Kompanija “Cerovo” i robna kuća “2. decembar”. Nakon završetka akcije sadnje, Banović je donirani ručni alat ustupio Mornarici Vojske Crne Gore, sa idejom da se sačuva i koristi u budućim ekološkim akcijama za uređenje Bara.

 
“U budućim ekološkim akcijama očekujemo veće angažovanje i bolju informisanost građana Bara, organizovanije i masovnije učešće građana Bara posredstvom predsjednika mjesnih zajednica Opštine Bar i odbornika u SO Bar. Vjerujemo da će se u budućem periodu i drugi organizovanije uključiti u ekološke akcijama i dati konkretan doprinos, da naš Bar bude ljepši. Svi zajedno doprinosimo zaštiti i unapređenju životne sredine, ljepšem eko-ambijentu, podižemo rejting Bara i Crne Gore kao prestižne turističke destinacije i stvaramo pretpostavke za dalji prosperitet i bolju budućnost našoj djeci i generacijama koje dolaze”, istako je, pored ostalog, u saopštenju Miodrag Banović.